2023 Mẫu đơn trình báo phá hoại tài sản

Mẫu đơn trình báo về việc phá hoại tài sản là gì? Mẫu đơn trình báo về việc phá hoại tài sản gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu đơn trình báo phá hoại tài sản là gì?

Mẫu đơn trình báo phá hoại tài sản là mẫu đơn được lập ra để xin được trình báo về việc phá hoại tài sản. Mẫu đơn nêu rõ người làm đơn, nội dung trình báo…

2. Mẫu đơn trình báo về việc phá hoại tài sản

Mẫu đơn trình báo phá hoại tài sản

Điều 143 Bộ luật hình sự 1999 sửa đổi, bổ sung 2009 quy định:

  2023 Mẫu thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước

“Điều 143. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản

1. Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác gây thiệt hại từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”

Như vậy, nếu gây thiệt hại về tài sản của người khác từ 2 triệu đồng trở lên hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này, hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác.

  Đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp tuyển sinh 2022

Mức độ xử lý nhẹ hơn đó là xử phạt vi phạm hành chính theo Điều

“Điều 15. Vi phạm quy định về gây thiệt hại đến tài sản của người khác

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;

…”

Về việc bồi thường thiệt hại thì sẽ phải xác định mức độ thiệt hại thực tế do hành vi vi phạm gây ra thì người thực hiện hành vi sẽ có trách nhiệm bồi thường với thiệt hại thực tế đó.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment