2023 Mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh 2023

Mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh

Mẫu đơn xin cải chính giấy khai sinh là mẫu đơn được lập ra để xin được chỉnh sửa giấy khai sinh. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin chỉnh sửa… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Đơn xin được cải chính giấy khai sinh là gì?

Khi một đứa trẻ chào đời tại bệnh viện, nhà hộ sinh, các cơ sở y tế khám chữa bệnh khác sẽ được cấp giấy chứng sinh để xác nhận về sự kiện em bé ra đời, trong giấy chứng sinh đó ghi đầy đủ thông tin về ngày giờ sinh, địa điểm sinh, cân nặng, kích thước cơ thể, tên dự kiến đặt cho con, thông tin về bố mẹ,… Sau đó, bố/mẹ hoặc người thân sẽ lên Ủy ban nhân dân cấp xã để đăng ký Giấy khai sinh con, để được đăng ký khai sinh bắt buộc phải có giấy chứng sinh.

Vậy giấy khai sinh là gì? giấy khai sinh là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho cá nhân khi được đăng ký khai sinh. Trên thực tế, không ít trường hợp nhầm lẫn, sai sót thông tin trên giấy khai sinh, vì vậy người dân sẽ phải làm thủ tục cải chính giấy khai sinh mà trước hết phải làm đơn xin được cải chính giấy khai sinh.

Bài Hay  2023 Bảng giá đất tỉnh Kiên Giang năm 2020

Đơn xin được cải chính giấy khai sinh là mẫu được lập ra để chỉnh sửa các thông tin cá nhân trong bản chính giấy khai sinh, việc chỉnh sửa được thực hiện khi có đủ căn cứ xác định có sai sót do lỗi của công chức làm công tác hộ tịch hoặc do lỗi của người yêu cầu đăng ký khai sinh.

2. Đơn xin cải chính giấy khai sinh

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ VIỆC THAY ĐỔI, CẢI CHÍNH,
BỔ SUNG THÔNG TIN HỘ TỊCH, XÁC ĐỊNH LẠI DÂN TỘC

Kính gửi: (1) …………………………………………………………….

Họ, chữ đệm, tên người yêu cầu: ……………………………………………………………..

Nơi cư trú: (2)…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (3)…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Quan hệ với người được thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc, bổ sung thông tin hộ tịch:…………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị cơ quan đăng ký việc (4) ………………………………………………………………

cho người có tên dưới đây:

Họ, chữ đệm, tên: ………………………………………………………………………………….

Ngày, tháng, năm sinh: …………………………………………………………………………….

Giới tính:…………….Dân tộc:……………………………………………….Quốc tịch: …………..

Nơi cư trú: (4) ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Giấy tờ tùy thân: (5)…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Đã đăng ký (6) ………………………………………………………………………………………………

tại…………………………………………………………………………………………………………………

ngày……… tháng ……… năm ……….. số: ……………. Quyển số:…………………………. ….

Nội dung: (7)…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………….

Lý do:…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………….

Tôi cam đoan những nội dung khai trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về cam đoan của mình.

Đề nghị cấp bản sao(8): Có ☐, Không ☐; số lượng:………..bản(9).

Làm tại: …………………… , ngày …. tháng năm …….

Người yêu cầu

(Ký, ghi rõ họ, chữ đệm, tên)

3. Thủ tục cải chính giấy khai sinh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cải chính hộ tịch

– Tờ khai đăng ký thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại theo mẫu hiện hành.

Bài Hay  2023 Lời bài hát To All Of You - Mingginyu

– Chứng minh thư nhân dân của người yêu cầu cải chính.

– Bản chính giấy khai sinh của người yêu cầu cải chính.

– Giấy tờ, tài liệu có liên quan chứng minh cho yêu cầu cải chính.

Bước 2: Nộp hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền

Đối với cá nhân cư trú ở trong nước:

Người dưới 14 tuổi, hồ sơ được nộp trực tiếp tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký khai sinh.

Người từ đủ 14 tuổi trở lên, hồ sơ yêu cầu cải chính hộ tịch được nộp tại ủy ban nhân dân cấp huyện trước đó đăng ký khai sinh.

Bước 3: Giải quyết thủ tục

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy yêu cầu cải chính có cơ sở và phù hợp với quy định của pháp luật thì trong vòng 03 ngày làm việc, công chức tư pháp – hộ tịch phải tiến hành ghi vào sổ hộ tịch và ghi nội dung cải chính vào giấy khai sinh cho người có yêu cầu.

4. Hướng dẫn cách viết đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh 2023

Chắc hẳn rất nhiều bạn không rõ cách viết trong tờ khai đăng ký việc thay đổ, cải chính, bổ sung thông tin hộ tịch, xác định lại dân tộc tại mục 2 nêu trên có ký hiệu các số thứ tự.

Sau đây, Hoatieu.vn sẽ hướng dẫn bạn cách điền thông tin tại các mục sao cho phù hợp nhất

Bài Hay  2023 Chủ nghĩa xã hội là gì? - Định nghĩa Chủ nghĩa xã hội

1. Ghi cơ quan có thẩm quyền giải quyết hộ tịch

2. Ghi theo địa chỉ đăng ký thường trú; nếu không có nơi đăng ký thường trú thì ghi theo địa chỉ đăng ký tạm trú; trường hợp không có nơi đăng ký thường trú và nơi đăng ký tạm trú thì ghi theo nơi đang sinh sống

3. Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Căn cước công dân cấp ngày 01/01/2022 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp)

4. Ghi rõ loại việc thực hiện (ví dụ: thay đổi Họ).

5. Ghi thông tin về giấy tờ tùy thân như: hộ chiếu, chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế (ví dụ: Căn cước công dân cấp ngày 01/01/2022 do Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp)

6. Ghi rõ loại việc hộ tịch đã đăng ký trước đây. Ví dụ: khai sinh ngày 01 tháng 01 năm 2022 tại số 10 quyển số 01/2022 của UBND xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội

7. Ghi rõ nội dung thay đổi, cải chính, xác định lại dân tộc ví dụ: từ Nguyễn Thị A B thành Nguyễn A B

8. Đánh dấu X chọn vào 1 trong 2 ô

9. Ghi bằng số số lượng bản

Trên đây là Mẫu đơn xin chỉnh sửa giấy khai sinh 2023 cùng các thủ tục cải chính, chỉnh sửa giấy khai sinh theo đúng các quy định của pháp luật để các bạn tiện tham khảo.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *