2023 Mẫu đơn xin cắm biển giao thông trong đường làng

Mẫu đơn xin cắm biển giao thông trong đường làng là gì? Mẫu đơn xin cắm biển giao thông gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu đơn xin cắm biển giao thông trong đường làng là gì?

Mẫu đơn xin cắm biển giao thông trong đường làng là mẫu đơn được lập ra để xin được cắm biển giao thông trong đường làng. Mẫu đơn xin được cắm biển, thông tin người làm đơn…

2. Mẫu đơn xin cắm biển giao thông trong đường làng

Mẫu đơn xin cắm biển giao thông trong đường làng

Mẫu đơn xin cắm biển giao thông trong đường làng là mẫu đơn được lập ra để xin được cắm biển giao thông trong làng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

  Luật đầu tư công 2019 - Luật số 39/2019/QH14

Mẫu đơn xin cắm biển giao thông trong đường làng nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung xin cắm biển giao thông

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment