2023 Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã

Đơn xin cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã là mẫu đơn xin được lập ra để xin cấp giấy chứng nhận được nuôi động vật hoang dã. Mẫu đơn nêu rõ thông tin người làm đơn, các loài động vật gây nuôi, địa chỉ nuôi… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận tại đây.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty TNHH có hai thành viên trở lên

Mẫu đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hóa lỏng

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa

Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã

Bài Hay  2023 Soạn bài Quê hương lớp 7 Kết nối tri thức

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————-

ĐƠN XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN
GÂY NUÔI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và PTNT ………….

Tôi tên: ………………………………………………………., năm sinh: …………………………….

Địa chỉ thường trú: ………………………………………………………………………………………

Nghề nghiệp hiện nay: ………………………………………………………………………………….

Là người đại diện cho: …………………………………………………………………………………

Xin cấp giấy chứng nhận gây nuôi động vật hoang dã với nội dung sau:

– Tên cơ sở (hoặc doanh nghiệp): …………………………………………………………………..

– Địa chỉ văn phòng: …………………………………………………………………………………….

– Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

– Vốn đăng ký để gây nuôi động vật hoang dã: ……………………………………………………

Trong đó: – Vốn XDCB chuồng trại: ………………………………………………………………….

– Vốn mua giống ĐVHD: ………………………………………………………………………………..

– Động vật hoang dã xin gây nuôi gồm các loài: …………………………………………………..

Bài Hay  2023 Lời bài hát Đi Trong Mùa Hè - Đen Vâu x Trần Tiến

– Số lượng con (theo từng loài): ………………………………………………………………………

– Mục đích gây nuôi: …………………………………………………………………………………….

– Địa chỉ nơi gây nuôi: …………………………………………………………………………………..

– Diện tích mặt bằng (khuôn viên) nơi gây nuôi: ……………………………… m2

Tôi xin cam kết:

– Không mua bán, cho tặng động vật hoang dã không đủ giấy tờ chứng minh hợp pháp.

– Nghiêm chỉnh chấp hành về gây nuôi, khai thác sử dụng và quản lý động vật hoang dã theo quy định của Nhà nước.

……………, ngày…tháng….năm….
Xác nhận UBND xã, phườngNgười viết đơn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *