2023 Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên 2021

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên do bị mất

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên là mẫu đơn được cá nhân người Đảng viên lập ra và gửi tới Đảng ủy, chi ủy chi bộ nơi Đảng viên đó công tác để xin cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do nào đó mà Đảng viên làm mất thẻ. Mẫu nêu rõ thông tin Đảng viên làm mất thẻ, lý do làm mất thẻ….. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên tại đây.

1. Đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên là gì?

Thẻ Đảng viên là giấy tờ quan trọng để xác minh tư cách thành viên của Đảng vì vậy khi Đảng viên bị mất thẻ Đảng viên hoặc làm hỏng thẻ thì phải thông báo với chi bộ đảng để tiến hành cấp lại thẻ Đảng viên. Trong thủ tục xin cấp lại thẻ Đảng viên không thể thiếu mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên nêu ra lý do bị mất để cấp trên tiến hành xét duyệt, cấp thẻ mới.

2. Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên số 1

Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên

Đảng bộ…………

Chi bộ…………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

……….., ngày…….tháng……năm……..

Đơn xin cấp lại thẻ đảng viên

  Chia sẻ một trải nghiệm đẹp của tuổi thơ em

Kính gửi

– Huyện…………

– Đảng uỷ ……..

– Chi ủy…………

Tên tôi là: ……………..

Ngày sinh: …………………

Nơi sinh: ……………..

Trú quán:………………….

Ngày vào Đảng:…………..

Ngày chính thức: ………….

Nơi vào Đảng: Chi bộ trường Tiểu học.

Hiện đang sinh hoạt tại chi bộ …..thôn ……….. thuộc Đảng bộ ………… Tôi làm đơn này trình bày một việc như sau:

Tháng…….. trên đường đi……….., tôi sơ sót bị kẻ gian giật mất ví trong đó có thẻ Đảng viên và các loại giấy tờ khác. Tôi làm đơn này xin đề nghị để cấp lại thẻ Đảng viên. Kính mong được xem xét và giải quyết.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của chi bộNgười làm đơn

Xã nhận của Đảng ủy …………

Xác nhận của Đảng ủy xã Kim Thư

3. Mẫu đơn xin cấp lại thẻ Đảng viên số 2

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG ………….
CHI BỘ TRƯỜNG ………………
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
———–
…………., ngày…..tháng…..năm….

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ ĐẢNG VIÊN

Kính gửi:

– Đảng ủy phường …………

– Chi ủy chi bộ trường ………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………….. Giới tính: …………………………. Dân tộc: ………………..

Nơi sinh: ……………………………………………………………………………………………………..

Trú quán: …………………………………………………………………………………………………….

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………………………

Ngày vào Đảng: …………………………………………………………………………………………….

Ngày chính thức: …………………………………………………………………………………………..

Nơi vào Đảng: ………………………………………………………………………………………………

Số thẻ Đảng viên: ………………………………………………………………………………………….

Tôi làm đơn này xin được cấp lại thẻ Đảng viên vì lý do: …………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………….

Kính mong Đảng ủy phường …………… và chi ủy chi bộ trường …………… xem xét và cấp lại thẻ Đảng viên cho tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

4. Quy định về phát hành, quản lý và sử dụng thẻ đảng viên

Quy định về phát hành và quản lý thẻ đảng viên

Hiện nay, việc phát hành, quản lý và sử dụng thẻ đảng viên được quy định tại Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021; Hướng dẫn 01-HD/TW ngày 20/10/2016; Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 05/6/2017.

  2023 Đáp án Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Anh Phú Yên năm 2022

Theo đó, thẻ đảng viên được phát hành cho đảng viên chính thức trong kỳ sinh hoạt chi bộ gần nhất, ngay sau khi có quyết định của cấp ủy cơ sở. Thẻ đảng viên do Ban Tổ chức Trung ương in ấn, phát hành và quản lý thống nhất. Các cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức làm thẻ, phát hành cho đảng viên và quản lý thẻ đảng viên theo chế độ mật.

  • Trường hợp đảng viên sinh hoạt đảng ở ngoài nước sẽ do cấp ủy trực tiếp quản lý. Theo đó, cấp ủy trực tiếp quản lý đảng viên ở ngoài nước căn cứ vào nhận xét, đánh giá của cấp ủy nơi đi và kiểm điểm của đảng viên để xét công nhận đảng viên chính thức.
  • Trường hợp đảng viên từ trần, gia đình của đảng viên đó được giữ lại thẻ đảng viên.
  • Đảng viên bị khai trừ, xóa tên và đưa ra khỏi Đảng bằng các hình thức khác thì chi bộ có trách nhiệm thu lại thẻ đảng nộp lên cấp ủy cấp trên trực tiếp.

Đảng viên hoặc tổ chức đảng phát hiện việc sử dụng thẻ đảng viên sai quy định, thẻ đảng bị thất lạc, mất hoặc làm giả thì phải kịp thời báo cáo cấp ủy.

Việc kiểm tra kỹ thuật thẻ đảng viên theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Thủ tục xét, cấp lại thẻ đảng viên bị mất, đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng

Chi bộ căn cứ lý do bị mất, bị hỏng thẻ trong bản kiểm điểm của đảng viên để xét và thu 2 ảnh chân dung gửi cùng danh sách đề nghị Đảng ủy cơ sở; Đảng ủy cơ sở xét, gửi danh sách đề nghị cấp ủy có thẩm quyền; ban tổ chức của cấp ủy có thẩm quyền tập hợp danh sách báo cáo ban thường vụ cấp ủy xét, ra quyết định cấp lại thẻ đảng viên bị mất hoặc đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng.

  2023 Kể lại buổi sinh hoạt lớp ở đó em đã phát biểu ý kiến để chứng minh Nam là người bạn tốt

Sau khi có quyết định của cấp ủy, ban tổ chức của cấp ủy hoàn thiện danh sách cấp lại thẻ đảng viên bị mất và đổi lại thẻ đảng viên bị hỏng vào phần mềm Quản lý dữ liệu đảng viên.

Hình thức xử lý vi phạm liên quan đến thẻ đảng viên

Tại Điều 11 Quy định 102-QĐ/TW ngày 15/11/2017 quy định đảng viên làm mất thẻ đảng có thể bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức sau:

  • Khiển trách đối với trường hợp đảng viên làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích.
  • Cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ) đối với đảng viên làm mất thẻ đảng viên không có lý do chính đáng hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích. Mặc dù đã bị xử lý kỷ luật theo hình thức khiển trách nhưng vẫn tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng.
  • Khai trừ đối với đảng viên đã bị khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức mà gây hậu quả nghiêm trọng khi làm mất hoặc sử dụng thẻ đảng viên sai mục đích, dùng thẻ đảng viên để vay tiền hoặc tài sản.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 8 Quy định 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021, trường hợp đảng viên tự ý trả thẻ đảng viên hoặc tự ý hủy thẻ đảng viên thì chi bộ xem xét, đề nghị cấp ủy có thẩm quyền quyết định xóa tên trong danh sách đảng viên.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment