2023 Mẫu đơn xin đóng mã số thuế hộ kinh doanh

Mẫu đơn xin được đóng mã số thuế hộ kinh doanh

Mẫu đơn xin đóng mã số thuế hộ kinh doanh là mẫu đơn được lập ra để ghi chép về việc đóng mã số thuế hộ kinh doanh. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được đóng mã số thuế hộ kinh doanh

Mẫu đơn xin đóng mã số thuế hộ kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh doanh:

– Do một cá nhân hoặc một nhóm người là các công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ;

– Chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm;

– Sử dụng dưới 10 lao động;

– Chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh.

  2023 Ithông 2016 - Tra cứu mức phạt giao thông qua điện thoại

Đối với hộ kinh doanh có sử dụng từ 10 lao động trở lên thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Khoản 2 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP nêu rõ, chỉ những trường hợp kinh doanh ngành, nghề có điều kiện mới phải đăng ký hộ kinh doanh.

Việc sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối; những người bán hàng rong, quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, làm dịch vụ có thu nhập thấp thì không phải đăng ký (mức thu nhập thấp này được áp dụng tùy theo phạm vi từng địa phương).

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment