2023 Mẫu đơn xin học thêm hè – Đơn xin học thêm hè

Đơn xin học thêm hè

Mẫu đơn xin học thêm hè

Mẫu đơn xin học thêm hè là mẫu đơn được cá nhân gia đình phụ huynh học sinh lập ra và gửi tới ban giám hiệu nhà trường, giáo viên chủ nhiệm để xin được đăng ký học thêm hè tại trường. Mẫu đơn nêu rõ thông tin học sinh đăng ký học thêm, lý do đăng ký học thêm… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu đơn xin học thêm hè tại đây.

Mẫu đơn xin học thêm hè

Nội dung cơ bản của mẫu đơn xin học thêm hè như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————————

Bài Hay  2023 Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 - Luật Thủy lợi 2017

ĐƠN XIN HỌC HÈ

Kính gửi: BGH trường ……………………………………

Đồng kính gửi cô giáo chủ nhiệm lớp ………………….

Tên tôi là: ……………………………………………………………………………………………………..

Là phụ huynh của em: ……………………………………………………………………………………..

Học sinh lớp: …………………………………………………………………………………………………

Căn cứ vào kết quả học tập, năng lực nhận thức của con – em gia đình tôi có nhu cầu cho con đi học thêm hè để ôn tập và nâng cao kiến thức.

Vậy tôi làm đơn này kính mong BGH và cô chủ nhiệm nhận cháu vào học.

Khi được tham gia học hè tại nhà trường, gia đình tôi sẽ thực hiện tốt các nội quy, quy định của nhà trường. Gia đình tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đưa đón, đôn đốc nhắc các cháu đảm bảo an toàn khi các cháu tham gia giao thông trên đường đi đến trường và khi ra về.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

………, ngày….tháng…năm….
Người làm đơn
Bài Hay  2023 Giáo án Âm nhạc lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực (Trọn bộ cả năm)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *