2023 Mẫu đơn xin xác nhận đã nộp thuế đất

Mẫu đơn xin về việc xác nhận đã nộp thuế đất

Mẫu đơn xin xác nhận đã nộp thuế đất là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận về việc đã nộp thuế đất. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, nội dung xin xác nhận… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin về việc xác nhận đã nộp thuế đất

Mẫu đơn xin xác nhận đã nộp thuế đất

Mẫu đơn xin xác nhận đã nộp thuế đất là mẫu đơn được cá nhân lập ra để xin được xác nhận về việc đã nộp thuế đất.

Mẫu đơn xin xác nhận đã nộp thuế đất gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Thông tin mảnh đất

+ Nội dung xin xác nhận

  Vì sao chúng ta phải kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc?

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment