2023 Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để giảm án

Mẫu đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để giảm án là gì? Mẫu đơn xin được xác nhận hoàn cảnh khó khăn để giảm án gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đơn xin xác nhận hoàn cảnh khó khăn để giảm án là mẫu đơn được lập ra để xác nhận là mình có hoàn cảnh khó khăn xin được giảm án. Mẫu nêu rõ thông tin của người làm đơn, thông tin hoàn cảnh gia đình, nội dung xin giảm án…

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

—–o0o—–

…….., ngày…. tháng…. năm……

ĐƠN XIN XÁC NHẬN HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

(Về hoàn cảnh khó khăn của …………. để xin giảm án)

Căn cứ Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã……………….

Tôi là:…………………………………………….. Sinh năm:……………..

Bài Hay  2023 Các trò chơi tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Chứng minh nhân dân số:………………… cấp ngày…./…./……… tại…………………………..

Trú tại:………………………………………………………

Là ………… của ………………………… đang bị khởi tố/truy tố về hành vi …… tại Tòa án nhân dân huyện/quận…………….

Tôi xin trình bày sự việc như sau:

(Trình bày về hoàn cảnh gia đình, ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo)

……………………………………………………………………..

(Ví dụ: Ngày ….. tháng ….. năm …., cháu …………….. đã có hành vi trộm cắp tài sản của ………….. và hiện nay đang bị khởi tố/truy tố theo quyết định số ……… Tuy nhiên, khi A có hành vi trộm cắp tài sản của gia đình ……., là lúc hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Mẹ ………… mất sớm, gia đình tôi luôn là hộ nghèo trong suốt bao nhiêu năm qua, bản thân ……….. ở với tôi nhưng vì nhà nghèo nên không có tiền cho cháu đi học, tôi thì thường xuyên đau ốm. Thời điểm A phạm tội, khi ấy tôi đang nằm bệnh viện và cần tiền để điều trị. Có lẽ đây là lý do mà A đã làm như vậy để có tiền cứu tôi. Do đó, A cũng là cực chẳng đã mới phải đi trộm cắp như vậy.

Bài Hay  2023 Đơn dự thầu 2023 mới nhất

Dựa vào Điều 51, ……. Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017, xét thấy, hành vi của A là có thể được khoan hồng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật, cho nên, tôi làm đơn này xin Quý cơ quan xác nhận về hoàn cảnh của …………….. để làm cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt cho cháu.

Kính mong quý cơ quan tạo đều kiện giúp đỡ, tôi xin chân thành cảm ơn!

Người làm đơn

(Ký, ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ……

Ủy ban nhân dân xã ………………… xác nhận về hoàn cảnh của gia đình anh/chị ……………….. như sau:

– Về gia đình: …………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………

– Về kinh tế: ………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

– Về ý thức chấp hành chủ trương, chính sách : ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ …….

CHỦ TỊCH

Bài Hay  2023 Làm gì khi bị nuốt thẻ ATM - Cách xử lý khi bị nuốt thẻ ATM
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *