2023 Mẫu đơn xin xác nhận lưu trú

2023 Mẫu đơn xin xác nhận lưu trú

Mẫu đơn xin được xác nhận lưu trú

Mẫu đơn xin xác nhận lưu trú là mẫu đơn được lập ra để xin được xác nhận lưu trú. Mẫu nêu rõ nội dung xin xác nhận, thông tin lưu trú… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đơn xin được xác nhận lưu trú

Mẫu đơn xin xác nhận lưu trú

Mẫu đơn xin được xác nhận lưu trú thường được cá nhận lập ra và gửi tới cơ quan có thẩm quyền để xin được xác nhận lưu trú.

Mẫu đơn xin được xác nhận lưu trú gồm những nội dung:

+ Thông tin người làm đơn

+ Lý do xin xác nhận

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  2023 Giới thiệu sách giáo khoa Toán 3 bộ sách Cánh Diều

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *