2023 Mẫu giấy đề nghị giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Giấy giới thiệu giám định y khoa

Mẫu giấy đề nghị về việc giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi là mẫu giấy được lập ra để xin được giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người giám định, nội dung xin giám định… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Mẫu giấy đề nghị giám định sức khỏe ban hành theo Thông tư 56/2017/TT-BYT về hướng dẫn Luật bảo hiểm xã hội và Luật an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Đây là mẫu rất cần thiết dành cho người lao động trong quá trình làm thủ tục xin nghỉ hưu trước tuổi.

1. Mẫu giấy giới thiệu giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Mẫu giấy đề nghị giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

PHỤ LỤC 2

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ KHÁM GIÁM ĐỊNH
(Kèm theo Thông tư s 56 /2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

GIẤY ĐỀ NGH KHÁM GIÁM ĐNH

Kính gửi: …………………………………………..

Tên tôi là ………………………………………………………….. Sinh ngày ….. tháng ….. năm ……

Chỗ ở hiện tại: ………………………………………………………………………………………………

Giấy CMND/Thẻ căn cước/H ộ chiếu số: ………………. Ngày cấp: ……….. Nơi cấp: …… …..

Số sổ BHXH/Mã số BHXH: ……………………………….. 1 ………………………………………..

Nghề/công việc …………………………………………….. 2 …………………………………………

Điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………………..

Đề nghị được giám định mức độ suy giảm khả năng lao động:

Đề nghị giám định: ……………………………….3…………………………………………………….

Loại hình giám định: ……………………………..4 …………………………………………………….

  2023 Theo em những hành vi nào sau đây thể hiện tính không liêm khiết? GDCD 8 trang 8

Nội dung giám định: ……………………………..5 ……………………………………………………

Đang hưởng chế độ: …………………………….6 ……………………………………………………

Xác nhận của UBND hoặc Công an cấp xã7

Người viết giấy đề nghị
(K ý , ghi rõ họ tên)

_____________________

1 Ghi địa danh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở cơ quan, đơn vị giới thiệu đề nghị giám định

2 Tên Hội đồng Giám định y khoa nơi tổ chức đề nghị giám định

3 Tên cơ quan, đơn vị giới thiệu người lao động

4 Ghi số sổ BHXH hoặc mã số BHXH. Việc ghi mã số bảo hiểm xã hội chỉ áp dụng khi cơ quan bảo hiểm xã hội chính thức có thông háo về việc sử dụng mã số bảo hiểm xã hội thay cho số sổ bảo hiểm xã hội.

5. Trường hợp là thân nhân của người lao động đề nghị khám giám định để hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thì không cần khai nội dung nghề/công việc

6. Ghi rõ một trong các hình thức khám giám định sau: lần đầu/tái phát/lại/tổng hợp/phúc quyết.

7. Ghi rõ một trong các nội dung khám giám định sau: tai nạn lao động/bệnh nghề nghiệp/hưu trí/tuất/hưởng BHXH một lần/hưởng chế độ thai sản

8. Ghi rõ bệnh, tật cần khám giám định theo các giấy tờ điều trị

9. Ghi rõ chế độ đang hưởng và tỷ lệ tổn thương cơ thể nếu có. Nếu chưa được hưởng chế độ thì ghi: chưa.

2. Thủ tục giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi

Hồ sơ khám giám định:

– Giấy giới thiệu của người sử dụng lao động theo mẫu tại Phụ lục 1 của Thông tư này (với người lao động đang đóng BHXH bắt buộc) hoặc Giấy đề nghị khám giám định theo mẫu tại Phụ lục 2 của Thông tư này (với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng).

  Phân tích diễn biến tình cảm của chủ thể trữ tình trong Hương sơn phong cảnh

– Bản chính hoặc bản sao hợp lệ của một hoặc các giấy tờ sau:

+ Tóm tắt hồ sơ bệnh án;

+ Giấy xác nhận khuyết tật;

+ Giấy ra viện;

+ Sổ khám bệnh;

+ Bản sao Hồ sơ bệnh nghề nghiệp;

+ Biên bản giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động nếu đã được khám giám định bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động.

– Một trong các giấy tờ có ảnh sau:

+ Chứng minh nhân dân;

+ Căn cước công dân;

+ Hộ chiếu còn hiệu lực.

(Nếu không có các giấy tờ trên thì phải có Giấy xác nhận của Công an cấp xã có dán ảnh, đóng giáp lai trên ảnh và được cấp trong thời gian không quá 03 tháng tính đến thời điểm đề nghị khám giám định)

* Nơi nộp: Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh nơi người lao động đang làm việc hoặc cư trú.

* Thủ tục khám giám định:

Bước 1: Lập hồ sơ khám giám định.

– Đối với người lao động đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng: Tự mình lập đầy đủ 01 bộ hồ sơ.

– Đối với người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp: Người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ khám giám định.

Bước 2: Nộp hồ sơ khám giám định.

Người có trách nhiệm lập hồ sơ khám giám định phải gửi đầy đủ 01 bộ hồ sơ đến Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định y khoa cấp tỉnh.

Cách thức nộp: Trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.

Bước 3: Tiến hành khám giám định.

  Điều lệ tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cho học sinh

Căn cứ hồ sơ của đối tượng giám định, Cơ quan thường trực Hội đồng giám định y khoa có trách nhiệm xem xét và tổ chức khám giám định theo đúng thời gian quy định của pháp luật.

Trường hợp không khám giám định, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết trong đó nêu rõ lý do và chịu trách nhiệm về việc không tổ chức khám giám định của Hội đồng.

Bước 4: Nhận Biên bản giám định y khoa

Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ khi Hội đồng có kết luận, cơ quan thường trực Hội đồng Giám định y khoa có trách nhiệm phát hành Biên bản giám định y khoa.

* Chi phí khám giám định:

– Đối tượng yêu cầu giám định y khoa phải nộp phí thẩm định cấp giấy giám định y khoa cho cơ sở thực hiện giám định y khoa theo mức sau:

+ Khám lâm sàng phục vụ giám định y khoa: 1.150.000 đồng/trường hợp.

+ Khám cận lâm sàng phục vụ giám định y khoa: Theo chỉ định thực tế của bác sĩ.

(Căn cứ: Thông tư 243/2016/BTC)

– Người chi trả: Người chịu trách nhiệm lập và nộp hồ sơ giám định y khoa.

Trên đây Hoatieu.vn đã gửi tới các bạn Mẫu giấy đề nghị giám định sức khỏe để nghỉ hưu trước tuổi theo quy định mới nhất hiện nay. Các bạn tải về để tiện sử dụng và nộp lên cơ quan có thẩm quyền xét duyệt.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment