2023 Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí là gì? Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí là gì?

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc tạm ứng công tác phí. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị tạm ứng…

2. Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí là mẫu đơn đề nghị được lập ra để đề nghị về việc tạm ứng công tác phí.

  2023 Lớp 4

Mẫu giấy đề nghị tạm ứng công tác phí nêu rõ:

Thông tin người làm đơn

Nội dung đề nghị

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment