2023 Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản cá nhân

Giấy đề nghị tất toán tài khoản

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán cá nhân

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán cá nhân là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc tất toán tài khoản chứng khoán cá nhân. Mẫu giấy nêu rõ thông tin khách hàng, số lượng chứng khoán… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán cá nhân như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Bài Hay  2023 Giấy tờ xe máy gồm những gì? Mức phạt không mang giấy tờ xe 2023

Độc lâp – Tự do – Hạnh phúc
————-

GIẤY ĐỀ NGHỊ TẤT TOÁN TÀI KHOẢN

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

Họ tên khách hàng: …………………………………………………………………………….

Số CMND: ………………….Ngày cấp: ………….Nơi cấp: ………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………

Số điện thoại: ……………………………………………………………………………………..

Là chủ tài khoản lưu ký chứng khoán như sau:

– Tài khoản tiền gửi số:…………………………..Tại: ………………………………….

Số dư tiền mặt trên tài khoản: ………………………………………………………………..

– Tài khoản lưu ký số:…………………………..tại Công ty CP chứng khoán Dầu Khí

Số dư chứng khoán: ……………………………………………………………………………..

STT

Mã CK

Số lượng chứng khoán sở hữu

Tổng cộng

Ghi chú

CK giao dịch

CK chờ giao dịch

Lưu ký thường

Lưu ký có điều kiện

Lưu ký thường

Lưu ký có điều kiện

A. HNX

CK A…

B. HOSE

CK B….

C. UPCOM

CK C….

D. TRÁI PHIẾU CHUYÊN BIỆT

CK D….

E. TRÁI PHIẾU NGOẠI TỆ

CK E….

Bài Hay  2023 8 loại quả không nên bày trong mâm ngũ quả ngày Tết 2023

Nay đề nghị Công ty CP Chứng khoán Dầu khí thực hiện tất toán tài khoản và chuyển số tiền và chứng khoán nêu trên đến:

– Đối với chứng khoán: ……………………………………………………………………..

Người nhận: …………………………………………………………………………………….

Số tài khoản lưu ký: ……………………………Tại: …………………………………

– Đối với tiền …………………………………………………………………………………….

Người nhận: …………………………………………………………………………………….

Số tài khoản:…………………………….. Tại Ngân hàng ……………………………….

Nội dung: …………………………………………………………………………………………

…………, ngày…tháng…năm…

Chủ tài khoản

(Chữ ký, họ tên, con dấu)

PHẦN XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

TUQ.Tổng Giám đốc

Giám đốc Chi nhánh

Trưởng phòng giao dịch

Mẫu giấy đề nghị tất toán tài khoản chứng khoán cá nhân

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment