2023 Mẫu giấy giới thiệu kết hôn dành cho người ngoại giáo đi kết hôn nơi khác

Giấy giới thiệu kết hôn

Mẫu giấy giới thiệu kết hôn

Mẫu giấy giới thiệu kết hôn là mẫu giấy được lập ra để giới thiệu người ngoại giáo đi kết hôn nơi khác. Mẫu giấy nêu rõ thông tin của người được giới thiệu… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy giới thiệu kết hôn tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy giới thiệu kết hôn như sau:

GIÁO PHẬN …………….

Giáo hạt: ………………

Giáo xứ: ………………

GIẤY GIỚI THIỆU KẾT HÔN

(Người ngoại giáo đi kết hôn nơi khác)

Bài Hay  2023 Tải Mẫu hợp đồng mua bán quần áo

Kính gửi: Cha Quản xứ Giáo xứ:

Giáo phận: ……………………….

Có anh/chị: ……………………………………………………………………………………

Sinh ngày…tháng…năm….

Tại: ……………………………………………………………………………………………….

Con ông: ………………………………………………………………………………………..

Và bà: ……………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………..

Thuộc Giáo xứ: ……………………………………………………. Giáo phận: ………..

Muốn Kết Hôn

với anh/chị: ……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày…tháng…năm….

Con ông: …………………………………………………………………………………………

Và bà: …………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Thuộc Giáo xứ của Cha.

Anh/chị ……………………………. là người khác tôn giáo, sinh sống trong địa bàn giáo xứ. Theo sự tìm hiểu ban đầu của con, anh/chị ……………… vẫn còn sống thong dong để kết hôn.

Xin giới thiệu đến Cha, để Cha tiến hành thủ tục điều tra Hôn Nhân.

Xin chân thành cảm ơn Cha!

…………, ngày…tháng…năm…

Linh mục phụ trách

(Ký tên và đóng dấu)

Mẫu giấy giới thiệu kết hôn

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *