2023 Mẫu giấy mời luật sư – Giấy mời luật sư

Giấy mời luật sư

Mẫu giấy mời luật sư

Mẫu giấy mời luật sư là mẫu giấy mời được cá nhân lập ra và gửi tới văn phòng luật sư để mời luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ kiện kinh tế. Mẫu giấy nêu rõ thông tin cá nhân của người làm đơn, thông tin luật sư được mời và vụ kiện tham gia. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy mời luật sư tại đây.

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền cho luật sư

Hợp đồng thuê luật sư

Mẫu giấy mời luật sư

Mẫu giấy mời luật sư

Nội dung cơ bản của mẫu giấy mời luật sư như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
**********

  2023 Mẫu hợp đồng hợp tác - Hợp đồng hợp tác

GIẤY MỜI LUẬT SƯ

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ kiện Kinh tế

Số thụ lý:……/KT, ngày……………….

Kính gửi: Văn phòng luật sư……………..

Tôi là:………………………………..Giới tính: Nam/Nữ

Giấy CNMD số:……………….. do công an:………………………cấp ngày:…………….

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………………….

Đại diện cho:………………………………………………..……………………………………

Tôi đề nghị quý Văn phòng cử luật sư:……………số thẻ luật sư:………thuộc đoàn luật sư Thành phố Hà Nội tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho tôi trong vụ kiện:………………tại tòa án Nhân dân:………………

Tôi xin cam kết thực hiện đúng quy định của Văn phòng./.

……………, ngày….tháng….năm…..
Chữ ký người mờiXác nhận của Văn Phòng
Trưởng Văn Phòng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment