2023 Mẫu giấy triệu tập của Công an mới năm 2023

Mẫu số 211 và 212: Mẫu giấy triệu tập của Công an theo thông tư mới nhất

Giấy triệu tập của công an là một văn bản quan trong để phục vụ cho quá trình điều tra vụ án. Giấy triệu tập thường được gửi cho bị hại, bị can, nguyên đơn, bị đơn dân sự, người có lợi ích quyền lợi liên quan,… nhằm mục đích thu thập thông tin, chứng cứ. Hoatieu xin chia sẻ các mẫu giấy triệu tập của Công an 2023 mới nhất trong bài viết dưới đây

1. Giấy triệu tập là gì?

Giấy triệu tập là văn bản được sử dụng phổ biến trong hoạt động tố tụng hình sự, giấy này được dùng sau khi đã có quyết định khởi tố vụ án, lúc này tư cách cách của những người tham gia tố tụng đã được xác định rõ.

2. Nội dung của giấy triệu tập 

Mẫu giấy triệu tập đúng chuẩn phải đảm bảo các nội dung sau đây:

Thứ nhất, về hình thức: Theo quy định pháp luật thì phải đảm bảo về mặt hình thức của một văn bản pháp luật phải có đầy đủ quốc hiệu; tiêu ngữ; tên cơ quan, người có thẩm quyền ban hành giấy triệu tập và có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của cơ quan đó.

Thứ hai, về nội dung: Giấy triệu tập phải ghi rõ họ tên, chỗ ở của người bị triệu tập; giờ, ngày, tháng, năm, địa điểm có mặt, thời gian làm việc, gặp ai và trách nhiệm về việc vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan.

Bài Hay  2023 Phát biểu cảm tưởng trong lễ mừng thọ 2023

Theo đó, cần phải xem kỹ lý do triệu tập được nêu trong văn bản để xác định xem mình có vai trò gì, liên quan như thế nào với vụ án. Việc triệu tập chỉ được áp dụng với những người tham gia tố tụng vụ án hình sự. Do đó, việc xác định mình là ai, có vai trò như thế nào trong vụ án hình sự là vô cùng quan trọng để tiếp theo đó là xác định những quyền và nghĩa vụ của mình đối với việc triệu tập.

3. Giấy triệu tập của Công an theo Thông tư 119/2021/TT-BCA

Mẫu số 211 theo Thông tư 119/2021/TT-BCA là mẫu giấy triệu tập công an áp dụng với Bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người chứng kiến.

Giấy triệu tập của công an

3.1. Giấy triệu tập của Công an: Liên số 1

……………………………………………….

………………………………………………

Số: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Liên 1)

……………., ngày ……. tháng ……. năm ………….

GIẤY TRIỆU TẬP
(Lần thứ ………………) ­

Cơ quan………………………………………………

yêu cầu……………………………………………….

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): ………….

…………………………………………………………….

Nơi tạm trú: ……………………………………

Nơi ở hiện nay:……………………………………….

…………………………………………………………….

Đúng ……..giờ …….ngày…….tháng……..năm……

có mặt tại ……………………………………………..

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

để …………………………………………………………

………………………………………………………………

và gặp …………………………………………………….

………………………………………………………………

………………………………………………………………

3.2. Giấy triệu tập của Công an: Liên số 2

……………………………………………….

………………………………………………

Số: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Liên 2)

…………., ngày ……. tháng ……. năm ……..

GIẤY TRIỆU TẬP
(Lần thứ ………………) ­

Cơ quan………………………………………………….

yêu cầu……………………………………………………

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): …………….

……………………………………………………………….

Nơi tạm trú: ………………………………………

Nơi ở hiện nay:…………………………………………

……………………………………………………………….

Đúng …..giờ …….ngày…….tháng…….năm……..

có mặt tại…………………………………………………

……………………………………………………………….

để…………………………………………………………..

Khi đến mang theo Giấy triệu tập này, CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân khác và gặp …………………………………………..

3.3. Giấy triệu tập của Công an: Liên số 3

………………………………………………

………………………………………………

Số: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Liên 3)

……………., ngày ……. tháng ……. năm …………

Kính gửi: ………………………………………………….

……………………………………………………………….

Cơ quan…………………………………………………..

Đề nghị……………………………………………………

chuyển Giấy triệu tập lần thứ………………số ………….. ngày …… tháng …… năm………….

của …………………………………………………………

cho………………………………………………………….

Yêu cầu ………………………………………………….

ký nhận và chuyển lại cho…………………………

Ngày……………tháng……………năm…………..
NGƯỜI NHẬN GIẤY TRIỆU TẬP
(Ký, ghi rõ họ tên)

4. Giấy triệu tập của Công an đối với bị can

Giấy triệu tập của Công an đối với bị can được viết theo mẫu 212 Thông tư 119/2021/TT-BCA. Mời các bạn tham khảo:

Bài Hay  2023 Cẩm nang hoạt động nghi lễ Đội
Giấy triệu tập của Công an đối với bị can
Giấy triệu tập của Công an đối với bị can

……………………………………………….

………………………………………………

Số: ……………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(Liên 1)

…………… , ngày ……. tháng ……. năm ……….

GIẤY TRIỆU TẬP BỊ CAN
(Lần thứ ………………) ­

Cơ quan………………………………………………

yêu cầu………………………………………………..

Nơi thường trú (hoặc nơi làm việc): …………

……………………………………………………………

Nơi tạm trú: ……………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………

…………………………………………………………….

Đúng ……..giờ ……….ngày………tháng………….năm………

có mặt tại ……………………………………………..

…………………………………………………………….

để ………………………………………………………..

……………………………………………………………

và gặp …………………………………………………

…………………………………………………………..

Tương tự như giấy triệu tập của công an đối với Bị hại, nguyên đơn, bị đơn dân sự, giấy triệu tập của công an đối với bị can cũng có 3 liên. Mời các bạn cùng tham khảo trong file tải về của Hoatieu nhé.

5. Giấy triệu tập của Công an theo Thông tư 96/2016/TT-BQP

BTL QK…(BTTM, QCHQ)
PHÒNG THI HÀNH ÁN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: /GTT-PTHA

…………., ngày ….. tháng ……. năm ……

GIẤY TRIỆU TẬP

Căn cứ … Điều … Luật Thi hành án dân sự ….…….;

Chấp hành viên Phòng Thi hành án …………………….

Triệu tập ông (bà): …………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………

Đến …………………………………………………………………

Địa chỉ …………………………………………………………….

Vào hồi: ……..giờ ………ngày ……..tháng …….. năm ……………

Để……………………………………………………………………

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

Yêu cầu ông (bà) có mặt đúng thời gian, địa chỉ trên, khi đi mang theo Giấy triệu tập này và Chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ tùy thân khác.

CHẤP HÀNH VIÊN

_________________________________________________________________________

Vào hồi: …………. giờ ….. ngày ….. tháng …… năm …… tại …………….

Ông (bà): ………………… đại diện……………………………….

đã giao cho ông (bà) …………………Giấy triệu tập số: ………..ngày …… tháng …… năm …… của ……………………………………………

về việc ……………………………………………….

NGƯỜI NHẬN NGƯỜI GIAO
(Ký, ghi rõ họ, tên)(Ký, ghi rõ họ, tên)

 

6. Trường hợp nào Công an được phép triệu tập người dân lên làm việc?

Theo quy định tại điểm d, khoản 1 Điều 37 Bộ luật Tố tụng hình sự, điều tra viên được triệu tập người dân lên làm việc trong những trường hợp sau đây:

  • Triệu tập và hỏi cung bị can;
  • Triệu tập và lấy lời khai của các đối tượng: Người tố giác, báo tin về tội phạm; Người bị tố giác, kiến nghị khởi tố; Người đại diện theo pháp luật của pháp nhân;
  • Lấy lời khai người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, người bị bắt, người bị tạm giữ;
  • Triệu tập và lấy lời khai của người làm chứng, bị hại, đương sự.

Theo đó, mục đích của việc triệu tập người dân lên làm việc nhằm thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ cho quá trình giải quyết vụ án. Đồng thời, Bộ luật Tố tụng hình sự cũng quy định người dân bắt buộc phải làm việc với cơ quan Công an khi là một trong những người tham gia tố tụng trong một vụ án đã được khởi tố.

Bài Hay  2023 Nghị luận về hút thuốc lá điện tử ở học sinh

7. Có được phép từ chối lên làm việc khi bị Công an triệu tập không?

Như đã nêu trên, người dân buộc phải có mặt theo Giấy triệu tập của cơ quan Công an nếu là một trong những người tham gia tố tụng trong một vụ án đã được khởi tố. Tuy nhiên, với các trường hợp dưới đây thì có quyền từ chối làm việc với cơ quan Công an:

  • Cơ quan điều tra yêu cầu sự hợp tác của người dân mà không có Giấy mời, Giấy triệu tập đúng quy định của pháp luật.
  • Nội dung làm việc không được ghi trong Giấy mời, Giấy triệu tập.
  • Trường hợp bắt giữ, cưỡng chế trái với quy định phạm luật, xâm phạm quyền con người được quy định trong hiến pháp.

8. Vắng mặt sau khi nhận giấy triệu tập của Công an có bị làm sao không?

  • Bị hại, nguyên đơn dân sự, bị đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, người làm chứng, người chứng kiến có nghĩa vụ phải có mặt theo Giấy triệu tập của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng; chấp hành quyết định, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật.

Trường hợp người làm chứng, người bị hại, người bị tố giác, người bị kiến nghị khởi tố vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải theo quy định tại Điều 127 Bộ luật Tố tụng hình sự.

  • Bị can phải có mặt theo Giấy triệu tập của người có thẩm quyền tố tụng; trường hợp vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị áp giải; nếu bỏ trốn thì bị truy nã (khoản 3 Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự).

Trên đây là các mẫu triệu tập của Công an đối với từng đối tượng theo Thông tư 119/2021/TT-BCA và các quy định xoay quanh nó. Mời các bạn cùng tham khảo các Mẫu 193/CQĐT: Giấy triệu tập bài viết liên quan khác trong mục thủ tục hành chính ở biểu mẫu nhé.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *