2023 Mẫu giấy ủy quyền sở hữu sử dụng xe

Mẫu giấy ủy quyền việc sở hữu sử dụng xe là gì? Mẫu giấy ủy quyền việc sở hữu sử dụng xe gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

1. Định nghĩa mẫu giấy ủy quyền sở hữu sử dụng xe là gì?

Mẫu giấy ủy quyền sở hữu sử dụng xe là mẫu giấy được lập ra để ủy quyền sở hữu sử dụng xe. Mẫu đơn nêu rõ thông tin của người ủy quyền, người được ủy quyền…

Bài Hay  2023 Phân biệt đặt cọc và ký cược mới nhất 2023

2. Mẫu giấy ủy quyền về việc sở hữu sử dụng xe

3. Nội dung mẫu giấy ủy quyền sở hữu sử dụng xe

Mẫu Giấy ủy quyền sử dụng xe máy, ô tô dành cho cá nhân là người có quan hệ đặc biệt với người được ủy quyền cho mượn phương tiện sử dụng và 2 bên tự chịu mọi trách nhiệm khi có tranh chấp phát sinh.

Nội dung cơ bản của mẫu giấy ủy quyền sở hữu sử dụng xe cần phải có những thông tin cơ bản sau đây:

  • Ngày, tháng, năm, nơi lập giấy ủy quyền
  • Thông tin cá nhân của người được ủy quyền
  • Thông tin cá nhân của người nhận ủy quyền
  • Nội dung ủy quyền: đồng ý cho anh A được quyền sử dụng xe mang biển kiểm soát, số khung, biển số…
  • Cam kết chịu trách nhiệm với nội dung ủy quyền
Bài Hay  2023 Bài thu hoạch môn Tự nhiên xã hội

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *