2023 Mẫu hợp đồng mượn văn phòng – Hợp đồng mượn văn phòng

Hợp đồng mượn văn phòng

Mẫu hợp đồng thuê mượn văn phòng

Mẫu hợp đồng mượn văn phòng là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc mượn văn phòng giữa bên cho mượn và bên mượn. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung hợp đồng, quyền và nghĩa vụ thực hiện của hai bên… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng mượn văn phòng tại đây.

Mẫu hợp đồng mượn văn phòng

Mẫu hợp đồng mượn văn phòng

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng mượn văn phòng như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc
———oOo——–

HỢP ĐỒNG MƯỢN VĂN PHÒNG

Số: ……………………

……………, ngày…tháng…năm….

BÊN MƯỢN(BÊN A):

CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

  Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 sách Chân trời sáng tạo năm học 2022-2023

Điện thoại:……………………………………. Fax: ………………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Do Ông/Bà ……………………………………………………… – Giám đốc làm đại diện

BÊN CHO MƯỢN: (BÊN B)

CÔNG TY ……………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………. Fax: ………………………………………

Email: …………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………..

Do Ông/Bà ………………………………………………………… – Giám đốc làm đại diện

Đồng ý ký kết hợp đồng mượn văn phòng với điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

– Bên B đồng ý cho Bên A mượn căn phòng tại

– Thời gian cho mượn: Từ ngày:…………………….. đến ngày: ………………………..

– Diện tích sử dụng: ……………………………………………………………………………….

– Mục đích mượn: làm trụ sở công ty

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

– Giao nhà, trang thiết bị và tiện nghi trong nhà cho Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị.

– Bảo đảm quyền sử dụng trọn vẹn, riêng rẽ căn nhà cho Bên A.

  Quy định về mức đóng kinh phí công đoàn mới nhất

2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

– Sử dụng đúng mục đích mượn

– Được sửa chữa mới trước khi sử dụng; khi sửa chữa phải tuân theo những quy định xây dựng cơ bản và chịu mọi chi phí sửa chữa phát sinh trong quá trình sửa chữa.

– Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng.

– Không được cho mượn lại.

– Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: Điện, nước, điện thoại….

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

– Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng thống nhất với nhau bằng văn bản.

– Hợp đồng này được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau. Hợp đồng có hiệu lực pháp lý kể từ ngày ký.

  2023 Mẫu phiếu theo dõi tiến độ thực hiện luận văn tốt nghiệp
BÊN CHO MƯỢNBÊN MƯỢN

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment