2023 Mẫu nội quy tòa nhà – Nội quy toà nhà

Nội quy toà nhà

Mẫu nội quy tòa nhà

Trong bộ hồ sơ hợp đồng mua bán căn hộ chung cư, luôn có kèm theo mẫu nội quy tòa nhà dùng để kê khai những điều sau: mục đích, yêu cầu của bản nội quy quản lý sử dụng tòa nhà; giải thích từ ngữ; trách nhiệm và quyền hạn của chủ đầu tư; doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà; quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu và người sử dụng căn hộ; ban quản trị tòa nhà; những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng tòa nhà; các quy định khác; các khoản phí; mức phí phải đóng. Mời các bạn tham khảo.

Mẫu Nội quy lao động

Mẫu quy định về công tác an toàn, vệ sinh lao động

Mẫu nội quy tòa nhà

Điều 1. Mục đích, yêu cầu của bản nội quy quản lý sử dụng Tòa nhà

1. Nâng cao điều kiện sống, đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đảm bảo an ninh trật tự, tạo lập nếp sống văn minh đô thị trong các Tòa nhà, duy trì chất lượng, kiến trúc, cảnh quan, vệ sinh môi trường của Tòa nhà.

2. Quy định quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong quản lý việc sử dụng Tòa nhà.

3. Quy định việc quản lý, sử dụng phần sở hữu chung, phần sở hữu riêng trong Tòa nhà.

4. Quy định các khoản phí, mức phí phải đóng góp dùng cho công tác quản lý, vận hành Tòa nhà.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong bản nội quy này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

2. 1. “Phần sở hữu riêng” trong Tòa nhà bao gồm:

 • Phần sở hữu riêng của Chủ sở hữu Căn hộ gồm phần diện tích bên trong Căn hộ, bao gồm cả diện tích ban công, logia gắn liền với Căn hộ và hệ thống trang thiết bị kỹ thuật sử dụng riêng gắn liền với Căn hộ.
 • Các phần diện tích và trang thiết bị kỹ thuật thuộc quyền sở hữu riêng của Bên Bán trong nhà chung cư bao gồm: Toàn bộ diện tích trung tâm thương mại khối đế, tầng áp mái (không bao gồm trụ, cột, dầm, giao thông đi lại) và các hạng mục được quy định tại Phụ lục 04 đính kèm;

2.2 “Phần sở hữu chung” trong Tòa nhà bao gồm:

 • Phần diện tích còn lại của Tòa nhà ngoài phần sở hữu riêng quy định tại khoản 2.1 điều này.
 • Không gian và hệ thống kết cấu chịu lực, trang thiết bị kỹ thuật dùng chung trong Tòa nhà, gồm khung, cột, tường chịu lực, tường bao ngôi nhà, tường phân chia các Căn hộ, sàn, hành lang, cầu thang bộ, thang máy, đường thoát hiểm, lồng xả rác, hộp kỹ thuật, phòng kỹ thuật điện – nước, hệ thống cấp điện – nước, thông tin liên lạc, phát thanh, truyền hình, thoát nước, bể phốt, chống sét, cứu hỏa.
 • Hệ thống hạ tầng kỹ thuật bên ngoài được kết nối với Tòa nhà.

2.3 “Chủ đầu tư” xây dựng Tòa nhà là người sở hữu vốn để thực hiện đầu tư xây dựng Tòa nhà theo quy định của Pháp luật.

Trong bản nội quy này, “Chủ đầu tư” là “Công ty cổ phần thương mại Hưng Việt”.

2.4 “Người sử dụng Căn hộ” là tổ chức, cá nhân đang sử dụng hợp pháp phần sở hữu riêng trong Tòa nhà.

2.5 “Doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà” là đơn vị có năng lực chuyên môn về quản lý vận hành Tòa nhà được thành lập theo quy định của Pháp luật về doanh nghiệp.

Điều 3. Trách nhiệm và quyền hạn của Chủ đầu tư

A. Quyền của Chủ đầu tư:

1. Được quyền sở hữu, quản lý, sử dụng phần diện tích riêng theo quy định của Hợp đồng này.

2. Được đại diện cho các hộ dân trong Tòa nhà ký Hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà khi chưa thành lập Ban quản trị Tòa nhà.

3. Thu phí đối với khu vực bể bơi, phòng tập và các khu phu trợ khác (nêu có), các chủ sở hữu Căn hộ và chủ sở hữu khác khi sử dụng phải đóng phí theo theo quy định của Bên Bán.

4. Được quyền quản lý và khai thác kinh doanh đối với sảnh, sân khu vực thương mại tầng 1, tầng mái và tầng tum mà không cần sự đồng ý của bất kỳ bên nào.

5. Được toàn quyền quản lý, khai thác kinh doanh, quyết định và sử dụng nguồn thu từ các dịch vụ cùng các quyền định đoạt hợp pháp khác đối với diện tích thuộc sở hữu riêng của Bên Bán, các diện tích thuộc các công trình tiện ích và phần diện tích không thuộc sở hữu riêng của Bên Mua được quy định tại Phụ lục 04 đính kèm Hợp đồng. Với phần diện tích này khi đưa vào khai thác kinh doanh Bên Bán không cần sự đồng ý của Bên Mua.

6. Được toàn quyền quyết định và sử dụng nguồn thu từ các dịch vụ trên.

B. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1. Lựa chọn và ký Hợp đồng với doanh nghiệp có chức năng và chuyên môn để quản lý vận hành Tòa nhà (kể cả doanh nghiệp trực thuộc Chủ đầu tư) kể từ khi đưa Tòa nhà vào sử dụng cho đến khi Ban quản trị được thành lập.

2. Thu kinh phí bảo trì phần sở hữu chung trong Tòa nhà theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. Bàn giao lại kinh phí bảo trì phần sở hữu chung này cho Ban quản trị hoặc đơn vị quản lý Tòa nhà mà Ban quản trị lựa chọn, ủy quyền.

  Thông tư 27/2017/TT-BCA về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

3. Bàn giao hệ thống, kết cấu hạ tầng bên ngoài Tòa nhà cho đơn vị hoặc cơ quan quản lý chuyên ngành ở địa phương theo quy định.

4. Hướng dẫn việc sử dụng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị trong Tòa nhà cho người sử dụng Căn hộ.

5. Bàn giao hồ sơ theo đúng quy định đối với phần sở hữu riêng cho các Chủ sở hữu lưu giữ.

6. Bàn giao các hồ sơ có liên quan đến quản lý sử dụng Tòa nhà đối với phần sở hữu chung cho doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà.

7. Chủ trì tổ chức Hội nghị Tòa nhà lần đầu và cử người tham gia Ban quản trị theo quy định tại điều 10 của Quy chế quản lý và sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/01/2013.

8. Được quyền ngừng cung cấp hoặc yêu cầu các nhà cung cấp ngừng cung cấp điện, nước và các công trình tiện ích khác nếu Chủ sở hữu Căn hộ (hoặc bên mua lại nhà ở hoặc bên nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán Căn hộ từ Chủ sở hữu Căn hộ); các thành viên của Căn hộ vi phạm Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư do Bộ Xây Dựng ban hành và bản nội quy quản lý sử dụng nhà chung cư này.

Điều 4. Doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà

A. Quyền hạn của Doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà:

1. Thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà theo Hợp đồng đã ký, đảm bảo an toàn, tiêu chuẩn, quy phạm quy định.

2. Được ký kết Hợp đồng phụ với các doanh nghiệp khác cung cấp dịch vụ cho Tòa nhà (nếu có); giám sát việc cung cấp các dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà đối với các doanh nghiệp nêu trên để đảm bảo thực hiện theo Hợp đồng đã ký.

3. Được hưởng các chế độ như đối với dịch vụ công ích trong hoạt động cung cấp các dịch vụ cho nhà chung cư theo quy định của pháp luật.

B. Trách nhiệm của Doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà:

1. Thực hiện việc quản lý vận hành Tòa nhà. Quản lý vận hành Tòa nhà bao gồm: quản lý việc điều khiển, duy trì hoạt động của hệ thống trang thiết bị (thang máy, máy bơm nước, máy phát điện dự phòng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và các trang thiết bị khác) thuộc phần sở hữu chung của Tòa nhà; cung cấp các dịch vụ (bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, diệt côn trùng và các dịch vụ khác) đảm bảo cho Tòa nhà hoạt động bình thường.

2. Thu phí dịch vụ quản lý vận hành Tòa nhà hàng tháng theo quy định khi được Ban quản trị ủy quyền.

3. Hướng dẫn, tuyên truyền, thông báo bằng văn bản về những nội quy, quy chế quản lý Tòa nhà cho người dân được biết về việc giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh môi trường đô thị, sử dụng các thiết bị phòng cháy, thang máy, hệ thống điện nước công cộng… từ khi bắt đầu sử dụng Tòa nhà; hướng dẫn việc lắp đặt các trang thiết bị thuộc phần sở hữu riêng vào hệ thống trang thiết bị dùng chung trong Tòa nhà và lập các hồ sơ, thủ tục có liên quan tới việc sửa chữa cải tạo đối với các hộ dân có nhu cầu sửa chữa, hoàn thiện Căn hộ.

4. Định kỳ kiểm tra cụ thể, chi tiết bộ phận của Tòa nhà để thực hiện việc quản lý vận hành Tòa nhà.

5. Thực hiện ngay việc ngăn ngừa nguy cơ gây thiệt hại cho người sử dụng Căn hộ và sửa chữa bất kỳ chi tiết nào của phần sở hữu chung hoặc trang thiết bị dùng chung trong Tòa nhà bị hư hỏng, đảm bảo cho Tòa nhà được hoạt động bình thường.

6. Phối hợp với Ban quản trị, tổ dân phố trong việc bảo vệ an ninh, trật tự và các vấn đề có liên quan khác trong quá trình quản lý vận hành Tòa nhà.

7. Phối hợp với ban quản trị đề nghị các cơ quan cấp điện, nước, ngừng cung cấp nếu người sử dụng Căn hộ không thực hiện đóng góp đầy đủ, đúng hạn chi phí quản lý vận hành Tòa nhà và vi phạm những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng Tòa nhà.

8. Định kỳ 06 (sáu) tháng một lần báo cáo công khai về công tác quản lý vận hành Tòa nhà với Ban quản trị và phối hợp với Ban quản trị lấy ý kiến của người sử dụng Căn hộ về việc cung cấp dịch vụ cho Tòa nhà.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ

A. Quyền của Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ:

1. Được quyền sở hữu đối với phần Diện tích sử dụng Căn hộ đã mua theo Hợp đồng.

2. Được quyền sở hữu riêng nhưng phải đảm bảo đúng mục đích Căn hộ, công năng thiết kế và không làm ảnh hướng tới người sử dụng Căn hộ khác.

3. Được quyền sử dụng phần sở hữu chung theo nội dung quy chế này. Khi có nhu cầu sử dụng phòng sinh hoạt cộng đồng thì phải đăng ký trước với doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà. Trường hợp người sử dụng là người nhận chuyển nhượng sở hữu Căn hộ thì được tiếp tục hưởng các quyền lợi của người chuyển nhượng liên quan tới phần sở hữu chung của Tòa nhà.

4. Yêu cầu người có trách nhiệm cung cấp thông tin, công khai các nội dung liên quan đến quản lý sử dụng Tòa nhà.

5. Tham dự Hội nghị Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ, tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến việc quản lý sử dụng Tòa nhà.

B. Nghĩa vụ của Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ:

1. Chấp hành đầy đủ những quyết định của chủ đầu tư (hoặc Hội nghị Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ).

  2023 Hết tuổi lao động có được tham gia BHXH bắt buộc 2023?

2. Có trách nhiệm thực hiện việc bảo trì đối với phần sở hữu riêng; đóng góp đầy đủ, đúng thời hạn kinh phí quản lý, vận hành, bảo trì phần sở hữu chung và các khoản kinh phí khác nộp theo quy định của Pháp luật.

3. Tạo điều kiện thuận lợi khi người có trách nhiệm thực hiện vận hành và bảo trì phần sở hữu chung Tòa nhà.

4. Chấp hành nội quy, quy định về việc quản lý sử dụng Tòa nhà; thực hiện đúng các quy định về phòng chống cháy, nổ, chữa cháy, vệ sinh công cộng, an ninh trật tự, phát hiện và thông báo kịp thời các hành vi vi phạm trong Tòa nhà.

5. Khôi phục lại nguyên trạng hoặc bồi thường thiệt hại đối với phần sở hữu chung hoặc phần sở hữu riêng khác bị hư hỏng do mình gây ra.

6. Khi có hư hỏng về hệ thống điện, nước, điện thoại hoặc các hư hỏng về xây dựng như: bong rộp, thấm dột… tại các Căn hộ cần báo cho tổ Quản lý Tòa nhà để kiểm tra, lập biên bản xác lập hiện trạng và đưa ra các biện pháp sửa chữa. Không được tự ý sửa chữa làm ảnh hưởng đến các hệ thống cung cấp điện nước… của toàn bộ Tòa nhà. Khi có nhu cầu sửa chữa, cải tạo Căn hộ phải có đơn đề nghị và chỉ được tiến hành sửa chữa, cải tạo khi được cho phép.

7. Thực hiện việc đăng ký tạm vắng, tạm trú theo đúng quy định của pháp luật.

8. Thông báo các quy định nêu tại bảng Nội quy này cho người được ủy quyền hợp pháp sử dụng Căn hộ và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến sử dụng Căn hộ của mình.

9. Khi có nhu cầu bảo trì phần sở hữu riêng của mình, chủ sở hữu hoặc người sử dụng hợp pháp phải có thông báo bằng văn bản (thể hiện: nội dung công việc sửa chữa, thời gian thi công, biện pháp thi công, và các vấn đề liên quan đến việc thi công để đảm bảo hạn chế tối đa các ảnh hưởng đối với Căn hộ khác và nhà chung cư); chỉ tiến hành sửa chữa, bảo trì khi nhận được văn bản hướng dẫn của Ban quản trị (khi đã thành lập) hoặc doanh nghiệp quản lý vận hành nhà chung cư.

10. Các chủ sở hữu khi có nhu cầu sử dụng các dịch vụ gia tăng (như sử dụng bể bơi, tắm hơi, ăn uống, giải khát, dịch vụ văn hóa…) có nghĩa vụ nộp phí với mức giá quy định phù hợp với tình hình thực tế trong từng thời kỳ.

Điều 6. Ban Quản trị Tòa nhà

1. Ban Quản trị Tòa nhà do Hội nghị Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ bầu ra.

2. Thành viên Ban quản trị gồm đại diện của chủ sử dụng, doanh nghiệp quản lý

3. Cơ cấu tổ chức Ban quản trị gồm:

Đại diện của chủ sử dụng được bầu theo nguyên tắc đa số từ các hộ của Tòa nhà.

Đại diện của cơ quan vận hành Tòa nhà

4. Nhiệm kỳ hoạt động của Ban quản trị là 02 (hai) năm, sau đó tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bầu lại.

5. Trách nhiệm và quyền hạn của Ban quản trị Tòa nhà

 • Chủ trì Hội nghị Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ. Báo các kết quả công tác quản lý sử dụng Tòa nhà trong thời gian giữa hai kỳ hội nghị.
 • Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của những người sử dụng Căn hộ trong việc sử dụng Tòa nhà, kiểm tra nhắc nhở người sử dụng Căn hộ thực hiện đúng bản Nội quy này và các quy định của Pháp luật về quản lý sử dụng Tòa nhà; tạo điều kiện để doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà hoàn thành tốt nhiệm vụ theo nội dung Hợp đồng đã ký kết.
 • Thu thập, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của người sử dụng liên quan tới việc quản lý, sử dụng để phản ánh với doanh nghiệp quản lý vận hành, các Cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân có liên quan xem xét giải quyết.
 • Ký kết Hợp đồng cung cấp dịch vụ với doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà và Hợp đồng bảo trì với doanh nghiệp có tư cách pháp nhân về xây dựng (việc lựa chọn các doanh nghiệp này phải được thông qua Hội nghị chủ sử hữu và người sử dụng Căn hộ); theo dõi, giám sát việc quản lý vận hành và bảo trì Tòa nhà theo nội dung hợp đồng đã ký kết. Nghiệm thu, thanh toán và thanh lý hợp đồng với doanh nghiệp quản lý vận hành, bảo trì Tòa nhà.
 • Trực tiếp thu hoặc ủy quyền cho doanh nghiệp quản lý vận hành thu kinh phí quản lý, vận hành Tòa nhà.
 • Kiểm tra các báo cáo thu – chi tài chính về quản lý vận hành và bảo trì Tòa nhà do doanh nghiệp quản lý vận hành, doanh nghiệp bảo trì thực hiện theo Hợp đồng đã ký kết và báo cáo với Hội nghị Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ theo quy định.
 • Phối hợp với chính quyền địa phương, tổ dân phố trong việc xây dựng nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong Tòa nhà được giao quản lý.
 • Định kỳ 06 tháng/lần, Ban quản trị lấy ý kiến của người sử dụng Căn hộ làm cơ sở để đánh giá chất lượng dịch vụ quản lý, vận hành của doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà.
 • Thực hiện các công việc khác do Hội nghị Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ giao.
 • Được hỗ trợ kinh phí các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị.
 • Biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín thông qua giá dịch vụ nhà chung cư.
 • Không được tự tổ chức các bộ phận dưới quyền hoặc tự bãi miễn hoặc bổ sung thành viên Ban quản trị.

6. Ban quản trị Tòa nhà hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số.

Điều 7: Những hành vi bị nghiêm cấm trong sử dụng Tòa nhà

1. Cơi nới, chiếm dụng diện tích không gian thuộc phần sở hữu chung dưới mọi hình thức; đục phá, cải tạo, tháo dỡ hoặc làm thay đổi phần kết cấu chịu lực, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trang thiết bị sử dụng chung kiến trúc bên ngoài của chung cư; làm hư hỏng phần tài sản thuộc phần sở hữu chung.

  Mẫu biên bản thỏa thuận thử việc

2. Phân chia, chuyển đổi phần sở hữu chung, phần do chủ đầu tư quản lý và khai thác trái quy định.

3. Gây tiếng ồn quá mức quy định làm ảnh hưởng tới chất lượng trị an Tòa nhà.

4. Xả rác thải, nước thải, khí thải, chất độc hại bừa bãi; gây thấm, dột ô nhiễm môi trường; chăn nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực phần sở hữu chung.

5. Quảng cáo, viết, vẽ trái quy định; sử dụng vật liệu, màu sắc không đồng nhất với kiến trúc mặt ngoài Căn hộ; thay đổi kết cấu, thiết kế của phần sở hữu riêng (xây tầng ngăn trên mặt sàn, di chuyển các trang thiết bị và hệ thống kỹ thuật gắn với phần sở hữu chung, đục phá Căn hộ, cơi nới diện tích dưới mọi hình thức).

6. Sử dụng hoặc cho người khác sử dụng phần sở hữu riêng trái với mục đích quy định.

7. Nuôi gia súc, gia cầm trong khu vực thuộc sở hữu riêng làm ảnh hưởng tới trật tự mỹ quan và môi trường sống của các hộ khác và khu vực công cộng (nếu nuôi vật cảnh thì phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật).

8. Kinh doanh các ngành nghề và các loại hàng hóa dễ gây cháy nổ, hóa chất độc hại (kinh doanh hàng ga, vật liệu nổ và các ngành nghề nguy hiểm khác).

9. Kinh doanh dịch vụ mà gây tiếng ồn, ô nhiễm môi trường (nhà hàng Karaoke, vũ trường, sửa chữa ô tô, xe máy, lò mổ gia súc và các hoạt động dịch vụ gây ô nhiễm khác); sử dụng Căn hộ là nơi sản xuất, chế biến hàng hóa làm kho chứa.

10. Tổ chức đánh bạc, tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức nào cũng như các tệ nạn xã hội khác như nghiện hút, tiêm chích ma túy, hoạt động giải trí không lành mạnh; gây rối trật tự công cộng, trật tự đô thị.

Điều 8: Các quy định khác

1. Bản nội quy này là một phần không tách rời của Hợp đồng mua bán Căn hộ. Người sử dụng Căn hộ đảm bảo thực hiện nội quy này.

2. Người sử dụng Căn hộ thực hiện theo bản nội quy này và thực hiện theo các quy định của doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà.

3. Người sử dụng Căn hộ cam kết không tham gia quản lý phần diện tích các tầng hầm và các tầng kỹ thuật không bao gồm phòng sinh hoạt cộng đồng do chủ đầu tư sở hữu, quản lý sử dụng theo đúng mục đích.

4. Chủ đầu tư (hoặc Ban quản trị Tòa nhà) có thể sửa đổi, bổ sung bản nội quy sử dụng Tòa nhà này cho phù hợp với tình hình mới nhưng phải được sự chấp thuận của Hội nghị Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ.

Điều 9: Các khoản phí, mức phí phải đóng

1. Kinh phí bảo trì phần sở hữu chung: Trường hợp khoản kinh phí thu để bảo trì phần sở hữu chung không đủ thì huy động thêm từ đóng góp của các Chủ sở hữu. Mức thu cụ thể sẽ được thông qua hội nghị Chủ sở hữu và người sử dụng Căn hộ đảm bảo nguyên tắc mức đóng góp này tương ứng với phần diện tích sở hữu riêng của từng Chủ sở hữu trong Tòa nhà.

2. Hàng tháng mỗi hộ dân nộp cho doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà một khoản tiền để thanh toán chi phí liên quan đến việc quản lý vận hành và duy tu, bảo dưỡng Tòa nhà. Chi phí này được gọi là Phí quản lý.

Khoản phí quản lý được thu không mang tính kinh doanh được phân bổ đều trên mét vuông diện tích Căn hộ bao gồm:

 • Thanh toán tiền điện và nước công cộng.
 • Tiền điện vận hành và hoạt động thang máy.
 • Chi phí phụ cấp trách nhiệm cho các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ cho hoạt động của Ban quản trị.
 • Thanh toán các dịch vụ khác: Bảo vệ, vệ sinh, thu gom rác thải, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh… trong phạm vi phần sở hữu chung của chung cư.
 • Phí dịch vụ chung của Tòa nhà được tạm tính tối thiểu từ 5.500 đồng/m2 (Năm nghìn năm trăm đồng trên một mét vuông) đến tối đa là 16.000 đồng/m2 (Mười sáu nghìn đồng trên một mét vuông) x diện tích phần sở hữu riêng từng hộ dân/tháng.
 • Phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô … được áp dụng theo quy định hiện hành của UBND Thành phố Hà Nội.

3. Chi phí khác

 • Chủ sở hữu hoặc người sử dụng phải thanh toán hàng tháng tiền điện, nước, gas và các chi phí sinh hoạt khác (nếu có) phát sinh từ Căn hộ của mình trên cơ sở mức tiêu thụ hàng tháng do nhà cung cấp qua đơn vị quản lý.
 • Chủ sở hữu hoặc người sử dụng phải thanh toán cho đơn vị quản lý các khoản phí trên đầy đủ trong vòng 10 (mười) ngày đầu tiên của tháng tiếp theo. Trong trường hợp có vi phạm, đơn vị quản lý có quyền:
 • Thu tiền lãi quá hạn tính trên khoản tiền chậm thanh toán với lãi suất 15%/năm tại thời điểm trả chậm cho khoảng thời gian chậm thanh toán.
 • Ngưng việc cung cấp điện nước cho đến khi Chủ sở hữu hoặc người sử dụng thực hiện đầy đủ việc thanh toán đó.

4. Trong trường hợp hộ dân không thanh toán phí quản lý trong vòng 02 (hai) tháng liên tiếp hoặc vi phạm nội quy, quy định của chủ đầu tư, doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà thì doanh nghiệp quản lý vận hành Tòa nhà có quyền ngừng cung cấp các dịch vụ.

5. Các khoản phí quản lý này tạm tính trong thời gian chưa thành lập Ban quản trị Tòa nhà. Sau khi thành lập, Ban quản trị căn cứ vào tình hình thực tế để đưa ra mức phí phù hợp.

CÔNG TY ……………………………………………..

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment