2023 Mẫu phiếu tín nhiệm mới nhất

Phiếu tín nhiệm theo Quy định số 262-QĐ/TW

Mẫu phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng

Mẫu phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng là mẫu phiếu được lập ra để xin ý kiến về độ tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng. Mẫu phiếu nêu rõ thông tin người cho ý kiến… Mẫu được ban hành theo Thông tư số 42/2010/TT-BLĐTBXH. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bài Hay  2023 Thủ tục và điều kiện hoàn thuế TNCN 2022

Mẫu phiếu tín nhiệm lãnh đạo Đảng

Tên tổ chức, cơ quan, đơn vị ………………..
(Đóng dấu treo)

…………., ngày ….. tháng ….. năm 201…

PHIẾU TÍN NHIỆM

Của ……………

Đối với …………

Năm 201…………

– Thực hiện Quy định số 262-QĐ/TW, ngày 08-10-2014 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; đề nghị đồng chí thể hiện sự tín nhiệm của mình đối với các đồng chí có tên dưới đây bằng cách đánh dấu (x) vào ô tương ứng:

STT

Họ và tên

Chức vụ công tác

Tín nhiệm cao

Tín nhiệm

Tín nhiệm thấp

1

2

3

………..

n

Người ghi phiếu
(Có thể ký hoặc không ký tên)

Nội dung cơ bản của mẫu phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng như sau:

PHIẾU TÍN NHIỆM
Giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng/giám đốc

Bài Hay  2023 Luật Nuôi Con Nuôi 2010 số 52/2010/QH12 mới nhất 2022

STT

Họ và tên

(xếp theo vần A, B, C…)

Năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Đồng ý giới thiệu

Không đồng ý giới thiệu

1

2

3

Đồng chí đồng ý hoặc không đồng ý thì đánh dấu X vào cột tương ứng

(không phải ký tên)

Mẫu phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự bổ nhiệm hiệu trưởng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *