2023 Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133

Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ là mẫu phiếu báo về số lượng vật tư còn lại của doanh nghiệp, dùng để theo dõi số lượng vật tư của đơn vị doanh nghiệp. Mẫu phiếu báo nêu rõ thông tin tên, nhãn hiệu của vật tư, số lượng còn lại, lý do số vật tư còn lại trong cuối kỳ. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ tại đây.

Mẫu số 01 – VT: Mẫu phiếu nhập kho

Mẫu số 03-VT: Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hóa

Mẫu số 02 – VT: Phiếu xuất kho

Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ

Nội dung cơ bản của mẫu số 04-VT: Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ như sau:

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Thông tư 133/2016/TT-BTC

  2023 Mẫu thông báo thay đổi thông tin về tài khoản thanh toán mở tại ngân hàng nhà nước

Đơn vị: ………………………….

Bộ phận: ……………………….

Mẫu số 04 – VT
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày… tháng…năm….

Số: ………………

Bộ phận: …………………………………………………………………………………………………………

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư
Mã sốĐơn vị tính
Số lượngLý do:
còn sử dụng hay trả lại
ABCD1E
Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

Mẫu phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC

Đơn vị:………..

Bộ phận:……….

Mẫu số: 04-VT
(Ban hành theo QĐ số: 48/2006/QĐ-BTC
ngày 14/9/2006 của Bộ trưởng BTC)

PHIẾU BÁO VẬT TƯ CÒN LẠI CUỐI KỲ

Ngày … tháng … năm …

Số:……………………….

Bộ phận sử dụng: …………………………………………………………………………………………….

STTTên, nhãn hiệu, quy cách, phẩm chất vật tư
Mã sốĐơn vị tính
Số lượngLý do:
(còn sử dụng hay trả lại)
ABCD1E
  2023 Các giai cấp cơ bản trong xã hội phong kiến Phương Đông là?
Phụ trách bộ phận sử dụng
(Ký, họ tên)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment