2023 Mẫu số 144/HS: Cáo trạng – Cáo trạng

Cáo trạng

Mẫu cáo trạng

Mẫu cáo trạng là mẫu bản cáo trạng được lập ra để ghi chép về nội dung của vụ án. Mẫu nêu rõ nội dung của vụ án, quyết định của viện kiểm sát… Mẫu được ban hành theo Quyết định 15/QĐ-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu cáo trạng tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu cáo trạng như sau:

VIỆN KIỂM SÁT ……………….

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số:…../CT-VKS…-…

…………, ngày…tháng…năm…

CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT…………………

Căn cứ các điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…….. của……………………. về tội…….……… quy định tại khoản…… Điều…… Bộ luật Hình sự (hoặc Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số…… ngày…… tháng…… năm…….. của………………………………., nếu có);

Căn cứ Quyết định khởi tố bị can số…… ngày…… tháng…… năm…….. của……………. đối với…………… về tội…….……… quy định tại khoản…… Điều…… Bộ luật Hình sự (hoặc Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định khởi tố bị can số……ngày……tháng……năm…….. của……………………………………………., nếu có);

Bài Hay  2023 Quy trình tuyển dụng nhân viên

Căn cứ Bản kết luận điều tra số…… ngày…… tháng…… năm…….. của……………… và Bản kết luận điều tra bổ sung số……ngày…… tháng…… năm…….. (nếu có).

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

– Diễn biến hành vi phạm tội (hành vi của bị can; ngày, giờ, tháng, năm; địa điểm; thủ đoạn; động cơ, mục đích; tính chất mức độ thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra; nguyên nhân, điều kiện…);

– Phân tích, đánh giá tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và tình tiết khác có ý nghĩa đối với vụ án;

– Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng;

– Phần dân sự (nếu có);

– …………………………………………………………………………………………………………………..

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên,

KẾT LUẬN

Phần này nêu những nội dung sau đây:

– Tổng hợp ngắn gọn hành vi phạm tội của bị can hoặc từng bị can; tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội; vai trò của từng bị can trong vụ án (chú ý sắp xếp theo trật tự căn cứ vào mức độ nguy hiểm của hành vi, từ tội đặc biệt nghiêm trọng, rất nghiêm trọng, nghiêm trọng, ít nghiêm trọng).

Như vậy có đủ căn cứ để xác định các bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội (các tội) như sau:

– Nêu lý lịch từng bị can (chú ý sắp xếp theo thứ tự căn cứ vào vai trò của từng bị can), gồm:

Bài Hay  2023 Mẫu bản dự thảo Điều lệ công ty TNHH 2 Thành viên trở lên

+ Họ và tên, tên gọi khác; giới tính, ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, nơi cư trú, quốc tịch, dân tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể), trình độ học vấn;

+ Họ và tên cha, mẹ (sinh năm, sống hay chết), anh chị em ruột, vợ chồng, có mấy con, lớn nhất mấy tuổi, nhỏ nhất mấy tuổi;

+ Nếu bị can là thương binh, bệnh binh hoặc có huân, huy chương hoặc các danh hiệu Nhà nước phong tặng khác (cán bộ hoạt động trước Cách mạng tháng 8, anh hùng lao động, anh hùng các lực lượng vũ trang, bà mẹ Việt nam anh hùng hoặc thân nhân của bị can là thương binh, liệt sỹ) thì cần ghi rõ.

Tiền sự (chỉ ghi tiền sự còn thời hạn xem xét):…………………………………………………….

Tiền án: ghi rõ ngày xét xử, Toà án xét xử, tội danh, điểm, khoản, Điều Bộ luật Hình sự, hình phạt (các thông tin về việc thi hành bản án, quyết định của Tòa án) …………………………………………………………………………………………………………………………

Bị can…………………… đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế ……; từ…… đến……tại……………………………..

– Khẳng định:

+ Bị can………… phạm tội gì, theo quy định tại điểm, khoản, điều nào của Bộ luật Hình sự (lưu ý trích dẫn Điều luật).

+ Được áp dụng tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm, khoản, điều nào của Bộ luật Hình sự.

Bài Hay  2023 Tìm số tự nhiên X nhỏ nhất mà X chia 2 dư 1, chia 5 dư 1, chia 7 dư 3 và chia hết cho 9

Trong vụ án nếu có người (hoặc pháp nhân thương mại) đã được đình chỉ, hay tạm đình chỉ, tách ra để xử lý ở vụ án khác, không khởi tố để xử lý bằng biện pháp khác thì cũng ghi rõ cùng với căn cứ pháp lý.

QUYẾT ĐỊNH

1. Truy tố ra trước Toà án……………………… để xét xử bị can (hoặc các bị can – nêu rõ họ, tên) về tội hoặc các tội. Nếu nhiều bị can cùng bị truy tố về một tội và áp dụng điểm, khoản, điều giống nhau thì ghi tất cả họ tên bị can đến tội danh, đến điểm, khoản, điều của Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng này thay thế Cáo trạng số…… ngày…… tháng……. năm…….. của……

2. Kèm theo Cáo trạng có:

– Hồ sơ vụ án gồm có:……tập, bằng……tờ; đánh số thứ tự từ 01 đến……..

– Bản kê vật chứng.

– Danh sách những người VKS đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa.

Nơi nhận:

– Tòa án có thẩm quyền xét xử;

– VKS cấp trên trực tiếp;

– Bị can;

-………..;

– Lưu: HSVA, HSKS, VP.

VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

Mẫu cáo trạng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment