2023 Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư

Sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư là mẫu sổ được lập ra để ghi chép lại việc đo đạc nghiệm thu và đắp nền khu dân cư. Mẫu sổ nêu rõ công trình hạng mục, địa điểm xây dựng, thành phần tham gia nghiệm thu, thời gian nghiệm thu, số liệu đo đạc… Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư tại đây.

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác xây đá, lát đá

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công rọ đá, thảm đá

Mẫu biên bản nghiệm thu công tác thi công tầng lọc

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư

  2023 Bộ đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 môn Toán năm học 2022-2023

Mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư

Nội dung cơ bản của mẫu sổ đo đạc nghiệm thu đắp nền dân cư như sau:

SỔ ĐO ĐẠC NGHIỆM THU
ĐẮP NỀN DÂN CƯ

Công trình: ………………………………………………………………………………………………….

Hạng mục: …………………………………………………………………………………………………..

Địa điểm xây dựng: ……………………………………………………………………………………….

1. Thành phần nghiệm thu:

● Đại diện Ban Quản lý Dự án (hoặc nhà thầu Tư vấn giám sát)

– Ông: ………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………..

– Ông: ………………………………………. Chức vụ: …………………………………………………..

● Đại diện Nhà thầu xây thi công: ………………… (Ghi tên nhà thầu)……………………………

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

– Ông: ……………………………………….. Chức vụ: ………………………………………………….

2. Thời gian nghiệm thu: ………..Ngày…….tháng………..năm…………

3. Mặt cắt thiết kế đặc trưng:

Cao độ mặt nền: ………. Chiều rộng mặt: Bm = ………m, Hệ số mái: m = ….

4. Số liệu đo đạc:

– Mặt cắt đo: ………………………………………………………………………………………………..

– Tên mốc cao độ sử dụng đo nghiệm thu: …………. Cao độ mốc: …………………………….

– Số đọc mia tại mốc cao độ: ……………………………………………………………………………

  2023 Mẫu đơn xin nhận lại xe bị tạm giữ
Hướng đoĐiểm đoKhoảng cách điểm đo (m)Số đọc mia
tại điểm đo
Cao độ điểm đoGhi chú
CÁN BỘ GIÁM SÁT THI CÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên)
KỸ THUẬT THI CÔNG TRỰC TIẾP
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

– Trong quá trình đo đạc cần căn cứ vào chiều rộng cụ thể của mặt nền dân cư để bố trí số điểm đo phần mặt nền cho hợp lý (với khoảng cách tối đa giữa các điểm đo không quá 5,0 m) và điều chỉnh lại tên các điểm đo (n), (n+1), (n+2) theo số thứ tự liên tục.

– Khoảng cách giữa các điểm đo thuộc phần mái tính theo phương nằm ngang.

– Mỗi mặt cắt chỉ sử dụng một trạm máy.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment