2023 Mẫu thẻ an toàn lao động – Thẻ an toàn lao động

Thẻ an toàn lao động

Mẫu thẻ chứng nhận an toàn lao động

Mẫu thẻ chứng nhận an toàn lao động là mẫu thẻ được lập ra để chứng nhận về việc an toàn lao động. Mẫu thẻ nêu rõ thông tin người được cấp thẻ… Mẫu được ban hành theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Nội dung cơ bản của mẫu thẻ chứng nhận an toàn lao động như sau:

Kích thước thẻ: 60mm x 90mm

(1) ………………………………….

(2) ………………………………….

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Ảnh 3×4, đóng dấu giáp lai

Số:…………/(3) ………./TATLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

THẺ AN TOÀN LAO ĐỘNG

Họ và tên: ………………………………………

Sinh ngày: ……..…/ …….……/ …………

Công việc: ………………………………….…

Đã hoàn thành khóa huấn luyện:

……………………………………………

Từ ngày …./…./20 …. đến ngày ./…/20 …

……….., ngày …./ …./………….
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

Thẻ có giá trị đến ngày …/ …./………

Bài Hay  2023 Mức phạt quá tốc độ xe ô tô 2023

(1) Tên cơ quan chủ quản cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa, cỡ 10)

(2) Tên cơ sở cấp thẻ (chữ in hoa đậm, cỡ 10).

(3) Năm cấp thẻ an toàn.

Mẫu thẻ chứng nhận an toàn lao động

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *