2023 Mẫu thông tin hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Mẫu thông tin hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là gì? Mẫu thông tin hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây của hoatieu.vn để có thể hiểu rõ hơn nhé.

1. Định nghĩa mẫu thông tin hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là gì?

Mẫu thông tin hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp là mẫu bản thông tin được lập ra để ghi chép về thông tin hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Mẫu nêu rõ nội dung thông tin hội đồng kiểm định

  Mẫu số 79/PTHA: Biên bản tiếp công dân

2. Mẫu thông tin hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

<TÊN TỔ CHỨC KIỂM ĐỊNH>

THÔNG TIN HỘI ĐỒNG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

NĂM ……………

– Tổng số thành viên: …………………người;

– Thành viên của Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp: <Có thay đổi/Không thay đổi> (so với năm trước năm báo cáo)

TT

Họ và tên

Vị trí trong Hội đồng

Ngày sinh

Giới tính

Trình độ, chuyên ngành đào tạo

Thẻ KĐV

Không có thẻ KĐV

Điện thoại liên hệ

Email

Kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục/GDNN/KĐCL GD/ KĐCL GDNN

Ghi chú

Số

Ngày cấp

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

<Chủ tịch/ Phó Chủ tịch/ Thư ký/Ủy viên>

….

….

….

….

….

….

số năm kinh nghiệm:………, số lượng đoàn đánh giá ngoài đã tham gia:………………….

2

….

….

….

….

….

….

……

  Ném mắm tôm vào nhà con nợ có vi phạm luật không?

Lưu ý:
– (7), (8): Ghi đúng số, ngày cấp trên thẻ kiểm định viên (nếu có);

– (9): Đánh dấu “X” vào ô tương ứng thuộc cột (9) nếu không có thẻ kiểm định viên và để trống ô (7), (8);

– (13): Ghi là “bổ sung” hoặc “thay thế thành viên khác”.

Mẫu thông tin hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Mẫu thông tin hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Leave a Comment