2023 Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Mẫu tờ khai đăng ký xe máy

Mẫu Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Thông tư 22/2019/TT-BGTV Quy định về cấp, đổi, thu hồi đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có tham gia giao thông đường bộ, là mẫu giấy tờ không thể thiếu trong Hồ sơ đăng ký xe máy chuyên dùng lần đầu. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.

1. Tờ khai đăng ký xe máy chuyên theo Thông tư 22/2019/TT-BGTV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

TỜ KHAI

ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

1. Tên chủ sở hữu:

2. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD: ……………………………….

3. Ngày cấp: ………………………………………………………………

4. Nơi cấp: …………………………………………………………………

5. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng: …………………………………………………………………

6. Họ và tên đồng chủ sở hữu (nếu có):

7. Số CMND/ Giấy Chứng nhận ĐKKD………………………….

8. Ngày cấp………………………………………………

9. Nơi cấp………………………………………………………

Bài Hay  2023 Lời chúc ngày Gia đình Việt Nam 28/6 hay và ý nghĩa

10. Địa chỉ thường trú/ Văn phòng:……………………………………………………………………

11. Loại xe máy chuyên dùng:…………………………………………………………………………

12. Nhãn hiệu (mác, kiểu): ………………………..

14. Màu sơn:………………………………………..

16. Nước sản xuất:..……………………………….

18. Số động cơ:…………………………………….

13. Công suất: ……………………(kW)………

15. Năm sản xuất: ……………………………

17. Số khung:………………………………….

19. Trọng lượng: …………………(kg)………

20. Kích thước bao (dài x rộng x cao (mm)):………………………………………………………

21. Giấy tờ kèm theo nếu có:

TT

Số của giấy tờ

Trích yếu nội dung

Nơi cấp giấy tờ

Ngày cấp

Số trang

1

2

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải …………………………………………xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên.

……, ngày…..tháng…..năm……….
Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ)

(Dán trà số khung)

* chỉ dán trà số động cơ của máy chính

– Đăng ký lần đầu □

– Số biển số cũ: (nếu có):………………………….Biển số đề nghị cấp ……………………………

Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

*Ghi chú:

– Đánh dấu “x” vào các ô tương ứng;

– Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;

– Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

2. Tờ khai đăng ký xe máy chuyên theo Thông tư 20/2010/TT-BGTVT 


Tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng

Nội dung cụ thể của Mẫu tờ khai đăng ký xe máy chuyên dùng được ban hành kèm theo Phụ lục 2 của Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT

Bài Hay  2023 Giấy chấp thuận cho đăng ký thường trú vào nhà ở thuộc sở hữu hợp pháp của cá nhân

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——-***——-

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ XE MÁY CHUYÊN DÙNG

Tên chủ sở hữu:……………………………… Số giấy CMND hoặc hộ chiếu………………………………

Ngày cấp……………………………. Nơi cấp: ….……………………………………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………………………………

Tên đồng chủ sở hữu (nếu có)……………………….Số giấy CMND hoặc hộ chiếu………………..……

Ngày cấp…………………………………………. Nơi cấp……………………………………….……

Địa chỉ thường trú………………………………………

Loại xe máy chuyên dùng…………………………………………Màu sơn………………………..……

Nhãn hiệu (mác, kiểu)………………….…….…Công suất ……………………………………………..

Nước sản xuất………………………………..…Năm sản suất………………………………………….

Số động cơ………………………………………….…….Số khung…….…………………..

Kích thước bao (dài x rộng x cao) ……………………………..Trọng lượng………………….……

Giấy tờ kèm theo, gồm có:

TTSố của giấy tờTrích yếu nội dungNơi cấp giấy tờNgày cấpSố trang
1
2

Nội dung khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ………………xét cấp đăng ký, biển số cho chiếc xe máy chuyên dùng khai trên

Bài Hay  2023 Bảng giá đất Đồng Nai 2022 - Quyết định 49/2019/QĐ-UBND

…, ngày … tháng … năm ……
Người khai ký tên

Phần ghi của Sở Giao thông vận tải:

(Dán trà số động cơ)

* Chỉ dán trà số động cơ của máy chính

(Dán trà số khung)

– Đăng ký lần đầu – Mất chứng từ gốc

– Số biển số cũ: (nếu có):………………………Biển số đề nghị cấp: ……….………………

Cán bộ làm thủ tục
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trưởng phòng duyệt
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giám đốc
(Ký tên, đóng dấu)

*Ghi chú:

  • Đánh dấu “x” vào các ô tương ứng;
  • Mục công suất ghi theo hồ sơ kỹ thuật của động cơ chính;
  • Cán bộ làm thủ tục phải ký chéo vào vị trí dán trà số động cơ, số khung.

Mời các bạn tham khảo thêm các bài viết khác tại mục Giao thông vận tải trong mục Biểu mẫu.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *