2023 Mẫu tờ trình giải quyết thôi việc

Mẫu bản tờ trình giải quyết thôi việc

Mẫu tờ trình giải quyết thôi việc là văn bản được lập ra để trình về việc giải quyết thôi việc. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Bản tờ trình giải quyết thôi việc

Mẫu tờ trình giải quyết thôi việc

Mẫu tờ trình giải quyết thôi việc là mẫu bản tờ trình được lập ra để trình về việc giải quyết thôi việc.

Mẫu tờ trình giải quyết thôi việc nêu rõ:

Thông tin đơn vị đề xuất

Nội dung tờ trình

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  Bài dự thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Leave a Comment