2023 Phân phối chương trình môn Tin học Tiểu học

Học kì I
Chương I: Làm quen với máy tính

1

1

Bài 1: Người bạn mới của em

2

Bài 1: Người bạn mới của em

2

3

Bài 2: Thông tin xung quanh ta

4

Bài 2: Thông tin xung quanh ta

3

5

Bài 3: Bàn phím máy tính

6

Bài 3: Bàn phím máy tính

4

7

Bài 4: Chuột máy tính

8

Bài 4: Chuột máy tính

5

9

Bài 5: Máy tính trong đời sống

10

Bài kiểm tra số 1

Chương II: Chơi cùng máy tính

6

11

Bài 1: Trò chơi Blocks

12

Bài 1: Trò chơi Blocks

7

13

Bài 2: Trò chơi Dots

14

Bài 2: Trò chơi Dots

8

15

Bài 3: Trò chơi Sticks

16

Bài 3: Trò chơi Sticks

Chương III: Em tập gõ bàn phím

9

17

Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở

18

Bài 1: Tập gõ các phím ở hàng cơ sở

10

19

Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên

  Trọn bộ văn bản hướng dẫn Luật đất đai 2013

20

Bài 2: Tập gõ các phím ở hàng trên

11

21

Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới

22

Bài 3: Tập gõ các phím ở hàng dưới

12

23

Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số

24

Bài 4: Tập gõ các phím ở hàng số

13

25

Bài 5: Ôn tập gõ phím

26

Bài kiểm tra số 2

Chương IV: Em tập vẽ

14

27

Bài 1: Tập tô màu

28

Bài 1: Tập tô màu

15

29

Bài 2: Tô màu bằng màu nền

30

Bài 2: Tô màu bằng màu nền

16

31

Thực hành tổng hợp

32

Thực hành tổng hợp

17

33

Ôn tập học kì I

34

Ôn tập học kì I

18

35

Thi học kì I

36

Thi học kì I

Học kì II
Chương IV: Em tập vẽ

19

37

Bài 3: Vẽ đoạn thẳng

38

Bài 3: Vẽ đoạn thẳng

  2023 Đề thi giữa kì 1 môn Sinh học lớp 10 có đáp án

20

39

Bài 4: Tẩy xoá hình

40

Bài 4: Tẩy xoá hình

21

41

Bài 5: Di chuyển hình

42

Bài 5: Di chuyển hình

22

43

Bài 6: Vẽ đường cong

44

Bài 6: Vẽ đường cong

23

45

Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn

46

Bài 7: Sao chép màu từ màu có sẵn

24

47

Bài kiểm tra số 3

48

Bài kiểm tra số 3

Chương V: Em tập soạn thảo

25

49

Bài 1: Bước đầu soạn thảo

50

Bài 1: Bước đầu soạn thảo

26

51

Bài 2: Chữ hoa

52

Bài 2: Chữ hoa

27

53

Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ

54

Bài 3: Gõ các chữ ă, â, ê, ơ, ô, ư, đ

28

55

Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng

56

Bài 4: Dấu huyền, dấu sắc, dấu nặng

29

  2023 Đơn xin nghỉ phép đi làm Visa - Mẫu đơn xin nghỉ phép năm

57

Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã

58

Bài 5: Dấu hỏi, dấu ngã

30

59

Bài 6: Luyện gõ

60

Bài 7: Ôn tập

31

61

Bài kiểm tra số 4

62

Bài kiểm tra số 4

32

63

Ôn thi học kì II

64

Ôn thi học kì II

33

65

Thi học kì II

66

Thi học kì II

Chương VI: Học cùng máy tính

34

67

Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3

68

Bài 1: Học toán với phần mềm cùng học 3

35

69

Bài 2: Học làm công việc gia đình với PM TidyUp

70

Bài 3: Học tiếng anh với PM Alphabet Blocks

Leave a Comment