2023 Phân phối chương trình Ngữ Văn lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

2023 Phân phối chương trình Ngữ Văn lớp 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống

TUẦN

BÀI

TIẾT

TÊN BÀI HỌC

1

BÀI 1. TÔI VÀ CÁC BẠN

(16 tiết)

1

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

2

Bài học đường đời đầu tiên

3

Bài học đường đời đầu tiên (tiếp)

4

Thực hành tiếng Việt

2

5

Nếu cậu muốn có một người bạn

6

Nếu cậu muốn có một người bạn (tiếp)

7

Thực hành tiếng Việt

8

Bắt nạt

3

9

Bắt nạt (tiếp)

10

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm

11

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm (tiếp)

12

Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm

4

13

14

Trả bài

15

Kể lại một trải nghiệm

16

Kể lại một trải nghiệm

5

BÀI 2. GÕ CỬA TRÁI TIM

(12 tiết)

17

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

18

Chuyện cổ tích về loài người

19

Chuyện cổ tích về loài người (tiếp)

20

Thực hành tiếng Việt

6

21

Mây và sóng

  Mẫu giấy viết chữ đẹp 5 ô li

22

Thực hành tiếng Việt

23

Bức tranh của em gái tôi

24

Bức tranh của em gái tôi (tiếp)

7

25

Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả

26

Thực hành: Viết đoạn văn ghi lại cảm xúc về một bài thơ có yếu tố tự sự và miêu tả

27

Trả bài

28

Trình bày ý kiến về một vấn đề trong đời sống gia đình

8

BÀI 3. YÊU THƯƠNG VÀ CHIA SẺ

(12 tiết)

29

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

30

Cô bé bán diêm

31

Cô bé bán diêm (tiếp)

32

Thực hành tiếng Việt

9

33

Gió lạnh đầu mùa

34

Gió lạnh đầu mùa (tiếp)

35

Thực hành tiếng Việt

36

Con chào mào

10

37

Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

38

Thực hành: Viết bài văn kể lại một trải nghiệm của em

  https://hoatieu.vn/download/quyet-dinh-4800-qd-byt-2021-huong-dan-tam-thoi-ve-chuyen-mon-y-te-thuc-hien-nghi-quyet-128-nq-cp-211502

39

Trả bài

40

Kể về một trải nghiệm của em

11

41

Kiểm tra giữa học kì 1

12

BÀI 4. QUÊ HƯƠNG YÊU DẤU

(12 tiết)

42

Kiểm tra giữa học kì 1

43

Đọc mở rộng

44

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

45

Chùm ca dao về quê hương, đất nước

46

Chùm ca dao về quê hương, đất nước (tiếp)

47

Thực hành tiếng Việt

48

Chuyển cổ nước mình

49

Cây tre Việt Nam

13

50

Cây tre Việt Nam (tiếp)

51

Thực hành tiếng Việt

52

Tập làm một bài thơ lục bát

53

Viết đoạn văn thể hiện cảm xúc về một bài thơ luc bát

14

BÀI 5. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG XỨ SỞ

(12 tiết)

54

Trả bài

55

Trình bày suy nghĩ về tình cảm của con quê hương

56

Giới thiệu bài học và tri thức ngữ văn

  2023 Hãy liệt kê 3 đặc điểm trong video minh hoạ năng lực hợp tác của học sinh

57

Cô Tô

15

58

Cô Tô (tiếp)

59

Thực hành tiếng Việt

60

Hang Én

61

Hang Én (tiếp)

16

62

Thực hành tiếng Việt

63

Cửu Long Giang ta ơi

64

Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

65

Viết bài văn tả cảnh sinh hoạt

17

ÔN TẬP

66

Trả bài

67

Chia sẻ một trải nghiệm về nơi em sống hoặc từng đến

68

Đọc mở rộng

69

Ôn tập học kì I

18

70

Ôn tập học kì I

71

Kiểm tra học kì I

72

Kiểm tra học kì I

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *