2023 Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ

Phiếu đăng ký xét tuyển Đại học Cần Thơ là mẫu dành cho các em học sinh đăng ký xét tuyển vào hệ đào tạo từ xa của trường. Mẫu gồm các thông tin: Họ và tên, giới tính, nơi sinh, hộ khẩu….

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN VÀO HỌC

ĐẠI HỌC HỆ ĐÀO TẠO TỪ XA

Đăng ký học ngành:……………………………..

Hình thức học: Trực tuyến (Online learning)

Truyền thống (học trên lớp). Tại đơn vị liên kết:……………………………………

Họ và tên (viết chữ in hoa):

Giới tính: Nam: /Nữ: Ngày sinh: / /

Nơi sinh (tỉnh, thành phố):

Số CMND/CCCD: Ngày cấp…………………Nơi cấp

Dân tộc: Tôn giáo:

Hộ khẩu thường trú (ghi đầy đủ):

  1. (Số nhà, phường, xã):
  2. (Quận, huyện):
  3. (Tỉnh, thành phố):

Địa chỉ liên hệ (để gửi giấy báo nhập học và các thông tin khác):

  1. (Số nhà, phường, xã):
  2. (Quận, huyện):
  3. (Tỉnh, thành phố):

Cơ quan công tác (nếu có):……………………….

  2023 Lời bài hát Không Cần Cố - MCK x TLINH - Lyric Không Cần Cố

Điện thoại cố định: ………….Điện thoại di động:……………

Email:………………………..

Trường Đại học Cần Thơ sẽ gửi tin nhắn SMS cho bạn khi có bất kỳ thông tin nào mới

Đồng ý ……………Không đồng ý

Trình độ văn hóa theo văn bằng cao nhất (có bản photo công chứng kèm theo):…………..

Văn bằng:……………. Nơi cấp:……………….

Năm tốt nghiệp:…………….

………….., ngày…….tháng……năm………

Người đăng ký

(ký và ghi rõ họ tên)

1. Sơ yếu lý lịch

2. Phiếu đăng ký xét tuyển

3. Phiếu thông tin sinh viên

4. Phiếu đăng ký địa điểm thi tập trung

5. Bản sao (công chứng) bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương THPT, hoặc bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học

6. Bản sao giấy khai sinh/ Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân

7. Bản sao (công chứng) bảng điểm Cao đẳng, Đại học, chứng chỉ Anh văn, Tin học, bằng tốt nghiệp lý luận chính trị…(nếu có) dùng để xét miễn học phần

  Thủ tục thành lập trường mẫu giáo mầm non ngoài công lập

8. 02 ảnh 3×4

Leave a Comment