2023 Phiếu tự đánh giá xếp loại Đoàn viên

Mẫu phiếu đánh giá Đoàn viên

Phiếu tự đánh giá xếp loại Đoàn viên năm 2017

Vào cuối năm các cơ quan, trường học, cơ sở tiến hành đánh giá, xếp loại Đoàn viên thông qua Phiếu tự đánh giá xếp loại Đoàn viên. Mẫu phiếu bao gồm các thông tin: Họ tên đoàn viên, ngày sinh, địa chỉ, chi đoàn, điểm mạnh, điểm yếu… Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Phiếu tự đánh giá xếp loại Đoàn viên như sau:

ĐOÀN……….

TRƯỜNG ……….

PHIẾU TỰ ĐÁNH GIÁ ĐOÀN VIÊN

Năm học……………

Họ và tên:…………………………………………………………………………..

Ngày sinh:………………………………………………………………………………..

Địa chỉ………………………………………………………………………………..

Chi đoàn:……………………………Ngày vào Đoàn:……………………………………….

Các hoạt động, thành tích đã tham gia và đạt được trong năm học………

Bài Hay  2023 Luật đường sắt mới nhất 2021 số 06/2017/QH14

Kết quả phân tích chất lượng Hội viên:……………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Điểm mạnh: ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………..

Hạn chế: ……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

Kiến nghị, đề xuất giải pháp cho công tác Đoàn (nếu có): ………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

Sau 1 năm học tập và rèn luyện bản thân tại chi đoàn, tôi tự nhận xét xếp loại đoàn viên:

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Yếu

Đánh giá BCH chi đoàn

Ký tên

(Ghi rõ họ và tên)

Mẫu phiếu đánh giá Đoàn viên

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *