2023 Sổ kho (Thẻ kho) 2021 – Mẫu S21-DN, Mẫu S08-DNN, S21-H

Mẫu sổ kho

Sổ kho (Thẻ kho) là mẫu sổ dùng dùng để theo dõi số lượng nhập, xuất, tồn, kho từng thứ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, sản phẩm, hàng hoá ở từng kho. Mời các bạn tham khảo.

1. Thẻ kho (sổ kho) là gì?

Thẻ kho (sổ kho) là loại giấy tờ thường được lập bởi kế toán, quản lý kho, theo đó thì nội dung của thẻ kho sẽ bao gồm nội dung ghi chép về số lượng của hàng hóa nhập vào và số lượng hàng hóa bị tồn đọng ở trong kho.

Ngoài ra, thẻ kho cũng được sử dụng để ghi lại tất cả các thông tin về nguyên vật liệu như công cụ, dụng cụ, sản phẩm có cùng nguồn gốc. Mỗi thẻ kho sẽ chứa thông tin từng loại sản phẩm, hàng hóa, công cụ được ghi chép vào ở thời điểm cuối ngày.

  2023 Đánh bạc dưới 2 triệu, 5 triệu khi nào bị truy tố 2023?

2. Mẫu sổ kho theo Thông tư 200

Sổ kho (Thẻ kho) 2021

Đơn vị:……………………

Địa chỉ:…………………..

Mẫu số S12-DN

(Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)

Thẻ kho (Sổ kho)

Ngày lập thẻ:………………..

Tờ số……………………………

– Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư: ………………………………………………

– Đơn vị tính: …………………………………………………………………………

– Mã số: ………………………………………………………………………………..

Số

Ngày, thángSố hiệu chứng từDiễn giảiNgày nhập, xuấtSố lượng

xác nhận của kế toán

TTNhậpXuấtNhậpXuấtTồn
ABCDEF123G
Cộng cuối kỳxx

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …

Ngày….. tháng…. năm …….
Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

Giám đốc

(Ký, họ tên, đóng dấu)

3. Mẫu sổ kho theo Thông tư 133/2016

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: ……………………………

Mẫu số S08-DNN

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

  2023 Tải Mẫu hợp đồng tư vấn quản lý dự án

THẺ KHO (SỔ KHO)

Người lập thẻ:…….

Tờ số………………

– Tên, nhãn hiệu, quy cách vật tư:…………………………………………………..

– Đơn vị tính:……………………………………………………………………………..

– Mã số:…………………………………………………………………………………….

Số TTNgày, thángSố hiệu chứng từDiễn giảiNgày nhập, xuấtSố lượngKý xác nhận của kế toán
NhậpXuấtNhậpXuấtTồn
ABCDEF123G
Cộng cuối kỳxx

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: …


Người lập biểu
(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)
Ngày … tháng … năm …
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

4. Mẫu S21-H Sổ kho theo Thông tư 107/2017

Đơn vị: …………………..

Mã QHNS: ………………

Mu số: S21-H

(Ban hành kèm theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính)

SỔ KHO
(Thẻ kho)

Ngày lập thẻ: ……………..Số tờ:…………

– Tên vật liệu, dụng cụ: ………………………….. Đơn vị tính: ………………………

  Kế thừa, phát huy giá trị “Ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng” mỗi cá nhân cần làm gì?

– Quy cách, phẩm chất: …………………………. Mã số: …………………………….

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Ngày nhập, xuất

Số lượng

Ghi chú (ký xác nhận của kế toán)

Ngày, tháng

Số hiệu chứng từ

Nhập

Xuất

Nhập

Xuất

Tồn

A

B

C

D

E

F

1

2

3

G

Tồn đầu năm

Cộng cuối năm

Số lũy kế

x

x

– Sổ này có … trang, đánh số từ trang 01 đến trang …

– Ngày mở sổ: ……………………………………………

NGƯỜI LẬP SỔ

(Ký, họ tên)

KẾ TOÁN TRƯỞNG

(Ký, họ tên)

Ngày … tháng… năm….

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục Thuế – Kế toán – Kiểm toán trong mục biểu mẫu nhé.

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment