2023 Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc

Quyết định số 696/QĐ-QLĐ 2021

Ngày 01/12/2021, Cục Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 696/QĐ-QLĐ về Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc. 

Theo đó Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc được ban hành nhằm hướng dẫn cụ thể việc thực hiện các hoạt động tại cơ sở bán lẻ thuốc và nâng cao kỹ năng thực hành của người bán lẻ thuốc.

Cấu trúc của Sổ tay thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm 5 chương hướng dẫn cụ thể về kỹ năng thực hành cho người bán lẻ thuốc, hướng dẫn tư vấn đối với một số triệu chứng bệnh/bệnh thường gặp tại cộng đồng, hướng dẫn quy trình thao tác chuẩn áp dụng tại cơ sở bán lẻ thuốc…

Để xem nội dung chi tiết Quyết định số 696/QĐ-QLĐ, mời các bạn xem trên file PDF hoặc file tải về.

  2023 Bài cúng Giếng đêm Giao thừa, đầu năm 2023

Mời các bạn tham khảo thêm các thông tin hữu ích khác trên chuyên mục Phổ biến pháp luật của HoaTieu.vn.

Leave a Comment