2023 Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

Mẫu sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

Mẫu sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng gồm các mục tên khách hàng, nội dung khiếu nại, ngày khiếu nại, bộ phận giải quyết khiếu nại, kết quả khiếu nại, ngày giải quyết khiếu nại. Mẫu sổ giúp các bạn theo dõi thông tin khiếu nại của khách hàng một cách tốt nhất, từ đó chăm sóc được khách hàng một cách chủ động và cẩn thận.

Phiếu thông tin khách hàng

Mẫu giới thiệu khách hàng

Biên bản họp xử lý khiếu nại/tố cáo

Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

Mời các bạn tham khảo bản text của Sổ theo dõi khiếu nại khách hàng

STTTên khách hàngNội dung khiếu nạiNgàyBộ phận giải quyếtKết quảNgày giải quyết
  Lời bài hát Đêm Ghé Tìm Cô Đơn - Dế Choắt

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới đây.

Leave a Comment