2023 Tải 19 tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016 – 2020

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 với 19 tiêu chí. Nội dung chi tiết mời các bạn tham khảo.
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn
Bài Hay  2023 Tải Mẫu bản mô tả công việc vị trí thư ký Giám đốc

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *