2023 Tải Bảng giá đất Hải Phòng năm 2022

UBND thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định 54/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng 5 năm (2020-2024).
Xem thêm các thông tin về
Bảng giá đất Hải Phòng năm 2022
  Câu hỏi trắc nghiệm Luật giáo dục

Leave a Comment