2023 Tải Công văn 1825-CV/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Công văn 1825-CV/BTCTW về kiểm điểm, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2016. Theo đó, Công văn hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân; đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2017, mời các bạn cùng tham khảo.
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn
Bài Hay  2023 Quy định về chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non mới nhất 2020

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *