2023 Tải Đơn xin xác nhận tạm trú 2023

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Đơn xin xác nhận tạm trú là thủ tục xác nhận tạm trú khi bạn chuyển đến một nơi khác để học tập hoặc làm việc không thuộc hộ khẩu của mình. Giấy xác nhận tạm trú của công an phường được gửi đến Công an Phường/Xã/thị trấn yêu cầu xác nhận tình trạng tạm trú tại khu vực bạn đang cư trú.
Bài Hay  2023 Quyết định 1161/QĐ-BXD về việc suất vốn đầu tư xây dựng công trình nhà ở

Leave a Comment