2023 Tải Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh (Power of attorney)

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Giấy ủy quyền bằng tiếng Anh – Power of attorney là mẫu văn bản được sử dụng trong việc giao nhận chứng từ, mẫu giấy ủy quyền song ngữ này sẽ giúp bạn làm việc với cả các đối tác người nước ngoài. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
  2023 Mẫu thông báo kết luận giám định

Leave a Comment