2023 Tải Hệ thống Tài khoản kế toán Ngân hàng

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

hoatieu.vn xin giới thiệu Hệ thống tài khoản kế toán các tổ chức tín dụng được ban hành kèm theo các Quyết định: 479/2004/QĐ-NHNN ngày 29/4/2004, 1146/2004/QĐ-NHNN ngày 10/9/2004, Thông tư 10/2014/TT-NHNN ban hành ngày 20/03/2014.
Bài Hay  2023 Cúng Tết Đoan ngọ 2022 vào giờ nào?

Leave a Comment