2023 Tải Hướng dẫn 03-HD/VPTW về thực hiện chế độ Đảng phí

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Ngày 06/07/2016, Văn phòng Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn 03-HD-VPTW năm 2016 thực hiện chế độ đảng phí theo Quyết định 342-QĐ/TW. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn
Bài Hay  2023 Tiền lương hưu 2023 có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *