2023 Tải Luật Doanh nghiệp 2022 số 59/2020/QH14 mới nhất

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Luật Doanh nghiệp 2022 số 59/2020/QH14 gồm 10 chương và 218 điều, có hiệu lực từ ngày 01 1 2021. Luật Doanh nghiệp mới có nhiều thay đổi như doanh nghiệp không phải thông báo mẫu dấu trước khi dùng, bỏ quy định về thời hạn sở hữu cổ phần phổ thông
Bài Hay  2023 Mức phạt khi thay đổi màu sơn xe máy

Leave a Comment