2023 Tải Mẫu 13HSB: Giấy uỷ quyền làm thủ tục hưởng, nhận thay chế độ BHXH, BHYT, BHTN

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu Giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH dùng để ủy quyền cho người khác lĩnh thay lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội được bạn hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH. Mời các bạn tham khảo.
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn
Bài Hay  2023 Mối quan hệ open là gì? - Thế nào là mối quan hệ open?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *