2023 Tải Mẫu C6-19/KB Giấy báo nợ

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu C6-19/KB Giấy báo nợ được ban hành kèm theo Thông tư 19/2020/TT-BTC về chế độ kế toán Ngân sách. Mời các bạn tham khảo và tải về.
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn
Bài Hay  2023 Mẫu đơn xin xác nhận nguồn gốc gỗ

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *