2023 Tải Mẫu C70a-HD – Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Hoatieu.vn xin giới thiệu Mẫu C70a-HD – Danh sách đề nghị giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe ban hanh theo Quyết định 636/QĐ-BHXH ngày 22/04/2016 của BHXH Việt Nam. Mời các bạn tham khảo
Bài Hay  2023 Mẫu đơn đề nghị cấp lại Chứng chỉ hành nghề dược

Leave a Comment