2023 Tải Mẫu CT02: Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú

2023 Tải Mẫu CT02: Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Hoatieu.vn xin giới thiệu tới các bạn Mẫu CT02: Tờ khai đề nghị cấp văn bản đồng ý cho đăng ký thường trú ban hành theo Thông tư 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú có hiệu lực từ ngày 01/07/2021.
  Tải Phương pháp kế toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo Thông tư 133 - TK 413

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *