2023 Tải Mẫu số 02-LĐTL: Bảng thanh toán tiền lương

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Bảng thanh toán tiền lương là mẫu bảng thanh toán về tiền lương dùng cho kế toán tham khảo khi thực hiện tính lương cuối tháng cho nhân viên, dựa vào số ngày công, tiền phụ cấp, nghỉ phép, hệ số lương… để tính lương. Mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 133/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.
Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Hướng Dẫn
Bài Hay  2023 https://hoatieu.vn/tai-lieu/thu-chuc-tet-trung-thu-cho-khach-hang-hay-nhat-216061

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *