2023 Tải Mẫu số C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Mẫu số C12-TS: Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN là mẫu bản thông báo được lập ra để thông báo đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, BNN. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu thông báo tại đây.
  Vợ đang mang thai thì chồng có được tạm hoãn nghĩa vụ quân sự?

Leave a Comment