2023 Tải Mẫu số S03a-DNN: Sổ nhật ký chung

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

hoatieu.vn vừa cập nhật mẫu sổ nhật ký chung được ban hành theo Quyết định số 48/2006/QĐ-BTC ngày 14/9/2006 và Thông tư 133/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 08 năm 2016 của Bộ trưởng BTC. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu sổ nhật ký chung tại đây.
  2023 Thời gian thông báo phạt nguội 2023

Leave a Comment