2023 Tải Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật điện lực và Luật điện lực sửa đổi

Bạn có thể tải về tập tin thích hợp cho bạn tại các liên kết dưới dây.

Chính Phủ vừa ban hành Nghị định 137/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Điện lực về điều kiện ký hợp đồng mua bán điện phục vụ mục đích sinh hoạt. Theo đó, giá trị bảo đảm do 2 bên thoản thuận nhưng không vượt quá 15 ngày tiền điện. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.
  2023 Để thoát khỏi khủng hoảng Nhật và Mĩ đã có biện pháp khác nhau như thế nào?

Leave a Comment